Έρευνα μηχανικών για τα μνημεία της ΠΕ Γρεβενών

2 Min Read

Περισσότερες από 100 ώρες συσκέψεων, 30 ώρες στο τιμόνι και πολλή πολλή δουλειά έκαναν μηχανικοί από την Κοζάνη για να συμβάλλουν στην αποτίμηση της κατάστασης των μνημείων των Γρεβενών, επτά πετρογεφυρών και 32 ναών.
Η ομάδα του ΤΕΕ διένυσε περισσότερα από 2000 χιλιόμετρα για να μελετήσει και να εκπονήσει τις τεχνικές εκθέσεις και τα δελτία για την κατάσταση των λιθόχτιστων γεφυριών και των βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών.
Το αντικείμενο της ομάδας ήταν η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των μνημείων μας είπε ο Γιώργος Λιάκος, ενώ ο Δημήτρης Τουρτούρας αναφέρθηκε στη βασική περιοχή που βρίσκονται τα μνημεία αυτά και είναι η Δεσκάτη και η Σαμαρίνα.
«Με το πέρας αυτής της εργασίας, γνωρίζουμε πλέον τις προτεραιότητες που πρέπει και μπορούν να τεθούν, λαμβανομένων υπόψη και των περιορισμένων πόρων και να γίνει το μεγαλύτερο μέρος της αποκατάστασης» δήλωσε ο Κώστας Ντέλμας.
Στόχος της εργασίας των μελετητών είναι να πληροφορήσει και να τονώσει τις προσπάθειες που γίνονται για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σχετικά με την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος.
«Εξετάσαμε την παθολογία των μνημείων» μας είπε η Σταυρούλα Πάπιστα, ενώ η Αννίτα Κουτσονάνου αναφέρθηκε στο οδοιπορικό στο χώρο και στο χρόνο, αλλά και στη σημασία διατήρησης του πολιτιστικού αποθέματος.
« Όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία αποτυπώνονται σε έναν πίνακα συμπερασμάτων απαραίτητο για το σχεδιασμό και τις περαιτέρω δράσεις» δήλωσε ο Χρήστος Μεταξάς.
Η ομάδα παρουσίασε τα συμπεράσματα σε ανοιχτή εκδήλωση την Τρίτη στα Γρεβενά.

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση