Έργα για την προστασία από φυσικές καταστροφές στη Δυτική Μακεδονία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

1 Min Read

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 τρία αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15.060.400 ευρώ, τα οποία θα συνεισφέρουν στη θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι πλημμύρες αναδεικνύονται σε μια από τις πιο σοβαρές κατηγορίες φυσικών καταστροφών, καθώς οι βλάβες που προκαλούνται στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, επιδεινώνουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να απαιτούνται δράσεις κατάλληλες, ώστε να αντιμετωπιστεί η διαμορφούμενη κατάσταση.

- Advertisement -

Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν είναι:
• Αποκατάσταση – διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας, προϋπολογισμού 1.810.400 €.
• Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 11.750.000 €.
• Αντιπλημμυρικά Έργα Τ.Κ Περδίκκα, προϋπολογισμού 1.500.000 €.

Από τα συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 16.000 κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Μοιραστείτε την είδηση