Εργασίες συντήρησης του πλακοστρωτου δρόμου και ανάπλασης της παιδικής χαράς στον Πεντάλοφο

1 Min Read

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στον κεντρικό πεζόδρομο στην Κοινότητα Πενταλόφου . Οι παρεμβάσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εργασίες αρμολόγησης και συντήρησης του παραδοσιακού καλντεριμιού , ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα 600 τ.μ. από τα 1200 τ.μ μέτρα της συνολικής παρέμβασης και η χρηματοδότηση της προέρχεται εξολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου.

Επίσης εργασίες ανάπλασης πραγματοποιήθηκαν και στην παιδική χαρά του οικισμού με αντικείμενο την αποξήλωση των παλαιών οργάνων (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία), την αντικατάστασή τους από καινούργιο εξοπλισμό και την εξολοκλήρου ανάπλαση του χώρου .Η χρηματοδότηση της παρέμβασης προήλθε από τους πόρους του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα αναβαθμίσουν τον οικισμό και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Μοιραστείτε την είδηση