“Εργατική Αλληλεγγύη”: Επιστολή στον Πρόεδρο της ΔΕΗ για το πόρισμα της κατολίσθησης στο Ορυχείο Αμυνταίου

1 Min Read

Το Συνδικάτο Εργαζομένων στην ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» αναλογιζόμενοι τις συ-νέπειες που έχει, και θα έχει πολύ περισσότερες στην συνέχεια, η κατολίσθηση στο Ορυ-χείο Αμυνταίου η οποία έγινε στις 10 Ιουνίου 2017.
Συνέπειες στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, στην τοπική κοινωνία, στα οικονομικά της ΔΕΗ και πάνω απ’ όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν στην τροφοδότησης ηλεκτρικής ε-νέργειας για όλη την χώρα, ζητάμε από τον πρόεδρο της επιχείρησης να μας δοθεί το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης.

1.Για να μην ξεχαστεί το θέμα και θεωρηθεί δεδομένο το κλείσιμο του ορυχείου, όπως πο-λύ θα ήθελαν κάποιοι…
2. για να μην γίνουν κοινωνία και εργαζόμενοι παθητικοί αποδέκτες των συνεπειών της κα-τολίσθησης χωρίς καμιά ενημέρωση παρά μόνο από δημοσιεύματα.
3.Να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν.

- Advertisement -

Ο λαϊκός και εργατικός έλεγχος είναι ο μόνος που μπορεί να συμβάλει ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.

Μοιραστείτε την είδηση