Εργαζόμενοι που αμοίβονται με αποδείξεις δαπάνης

4 Min Read

Σε ισχύ τέθηκε πλέον και επίσημα η υποχρέωση εργοδοτών και ασφαλισμένων να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές προς τα κρατικά ταμεία για τους τίτλους κτήσης, γνωστούς ευρύτερα ως αποδείξεις δαπάνης. Η ισχύς της απόφασης τέθηκε ενεργή από τις 29 Ιανουαρίου, οπότε και δημοσιεύθηκε η απόφαση στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρεται, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ισχύει για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη και το ποσοστό της εισφοράς υπολογίζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016.
Επί της ουσίας οι υπόχρεοι καλούνται να καταβάλουν 13,3% για κύρια ασφάλιση, κάτι που ισχύει για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης με εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών για ποσό πάνω από 7.032 ευρώ. Οι δε εισφορές θα ανέρχονται σε 20% για όσους έχουν εισόδημα έως 7.032 ευρώ. Σημειώνεται πως όσοι έχουν εισόδημα άνω των 7.032 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν εισφορές πάνω από 13,3% με ανώτατο όριο το 20%.
Στα όσα προαναφέραμε προστίθενται και οι εισφορές για ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, οι οποίες για όλους τους ασφαλισμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς, ανέρχονται σε 6,9%, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Επομένως, όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπάνης και διαθέτουν ετήσιο εισόδημα έως 7.032 ευρώ, θα καταβάλλουν συνολικές εισφορές 26,9% για κύρια ασφάλιση –υγεία, ενώ όσοι έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 7.032 ευρώ θα καταβάλλουν εισφορές κύριας ασφάλισης –υγείας ύψους 20,2% (13,3% για κύρια ασφάλιση και 6,9% για υγεία).
Σχετικά με τα παραπάνω, θυμίζουμε ότι στα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου – για τις εισφορές του Ιανουαρίου του 2019, αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί η κατάργηση της έκπτωσης του 15% στη βάση υπολογισμού όλων των εισφορών (κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικού, εφάπαξ) όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, με συνέπεια να προκύψουν αυξημένες εισφορές για όσους δήλωσαν κάτω από 7.032 ευρώ.
Επιπλέον, προκύπτουν οι μειωμένες εισφορές κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 13,35%) για όσους δηλώνουν πάνω από 7.032 ευρώ.
Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τίτλους κτήσης θα πρέπει να απογράφονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να γίνεται ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης και η διενέργεια των ελέγχων για την καταβολή των οφειλών. Σύμφωνα με την απόφαση οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εργοδότη, έως το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, του επόμενου μήνα από την έκδοση του παραστατικού.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσοι εκδίδουν αποδείξεις δαπάνης – τίτλους κτήσης, θα πρέπει να απογράφονται για την ιδιότητά τους στον ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση απογραφής.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλεξη

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση