Ερώτηση Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τις έδρες της ΔΕΗ

6 Min Read

Προς τους Υπουργούς:

– Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη

– Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη

 

Θέμα : “ Διακοπή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ΔΕΗ Α.Ε.”

 

Στις 18 Μαΐου 2012, υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΔΕΗ Α.Ε. με συγκεκριμένη στόχευση, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σύμβασης σύμφωνα με το οποίο :

«Στο πλαίσιο προαγωγής της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με στρατηγικούς στόχους:

Την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε σημαντικό περιφερειακό κέντρο της Ευρώπης για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Ενέργειας, όπως και σε άλλους τομείς,

Την εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και εξειδίκευση φοιτητών, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποτελούν πολύ ικανά και διεθνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας,

Την ενεργό συμβολή στην ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας, της απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας και

Την  αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολύπλευρου αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου του Ομίλου ΔΕΗ

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:…..»

Από την πολυεπίπεδη συνεργασία όπως περιγράφεται στη συνέχεια της Προγραμματικής Συμφωνίας, ξεχωριστή σημασία έχουν τα άρθρα 4 και 5, με τα οποία αξιοποιείται ο καινοτόμος θεσμός των επωνύμων εδρών του Νόμου 4009/2011 (άρθρο 47) από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό δίδεται η δυνατότητα, με απόφαση του Πρύτανη και σχετική έγκριση του Συμβουλίου, σύναψης συνεργασίας μεταξύ ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , το οποίο με τη σειρά του θα προσφέρει δωρεά στο Ίδρυμα, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τη διδασκαλία και για γενικότερη επιστημονική έρευνα σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που αποτελούν τις Έδρες.

Μάλιστα, η αμοιβαία επωφελής υλοποίηση της σύμβασης οδήγησε την προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ να ξεκινήσει συζητήσεις για ανάλογη συνεργασία και με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα εντύπων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ. Παναγιωτάκης με επιστολή του προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Μάιος 2016) ανακοίνωσε το τέλος της Προγραμματικής Συμφωνίας. Τούτο μάλιστα τη στιγμή  που μόλις λίγους μήνες πριν, το Νοέμβριο του 2015, ο ίδιος φέρεται να είχε διαβεβαιώσει ρητά την ηγεσία του Πανεπιστημίου πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα αναβαθμιστεί .

Επειδή είναι ευρέως γνωστό στο πανελλήνιο και ακόμη περισσότερο στη ΔΕΗ ότι η Δυτική Μακεδονία με τα λιγνιτικά της κοιτάσματα συνέβαλε αποφασιστικά στην εκβιομηχάνιση της χώρας και κράτησε την τιμή της Kwh επί 50 και πλέον έτη σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα .

Επειδή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν ήδη οι επώνυμες έδρες και τυχόν κατάργηση τους αποδυναμώνει καθοριστικά το Ίδρυμα σε μια κρίσιμη περίοδο.

Επειδή το κόστος της εν λόγω Προγραμματικής συμφωνίας είναι ελάχιστο για τη ΔΕΗ, όντας ισόποσο σε ετήσια βάση με τη μισθολογική δαπάνη δύο υπαλλήλων της .

Επειδή είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2011 κράτησε αρνητική στάση στο Νόμο 4009/2011 όπως και ειδικότερα στο άρθρο 47 καταψηφίζοντας τόσο το σύνολο όσο και το συγκεκριμένο άρθρο στη Βουλή των Ελλήνων .

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση βουλευτικής τροπολογίας με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη αποχώρησε από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας την τροπολογία ως άσχετη με το Ν/Σ (Αύγουστος 2013- Τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης) .

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση το 2015 επί ένα μήνα καθυστερούσε το διορισμό του πρώτου εκλεγμένου Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προχώρησε στη διοικητική πράξη μόνο μετά από κατάθεση σχετικής ερώτησης Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στις 20/3/2015.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

  1. Είναι ενήμεροι για τις αποφάσεις της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο ζήτημα;
  2. Με βάση ποια δεδομένα αξιολόγησε η ΔΕΗ την Προγραμματική Συμφωνία και αποφάσισε τη διακοπή της;
  3. Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ υπέγραψε το 2012 την εν λόγω σύμβαση με εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών δραστηριοτήτων, ποια είναι η απόφαση του πιο πάνω οργάνου που εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της ΔΕΗ να ανακοινώσει τη διακοπή της σύμβασης;
  4. Σχετίζεται αυτή η απόφαση της ΔΕΗ με την αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο θεσμό των επώνυμων εδρών όσο και σε κομβικής σημασίας ζητήματα για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας;
  5. Εάν η Κυβέρνηση κατά την προσφιλή της τακτική δε θυμάται τι έλεγε χθες, προτίθεται να ζητήσει από την ΔΕΗ την επανεξέταση της απόφασής της και σε κάθε περίπτωση έχει τη βούληση να συνεχιστεί η λειτουργία των επώνυμων εδρών με αύξηση του προϋπολογισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας;
  6. Υπάρχει κάποιο σχέδιο της Κυβέρνησης για την αποφασιστική στήριξη του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που συγκροτούν πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή εν όψει μάλιστα της δραματικής συρρίκνωσης της λιγνιτικής παραγωγής που η ίδια προκάλεσε με τις ολέθριες επιλογές της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

  1. Γιάννης Μανιάτης
  2. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
  3. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Μοιραστείτε την είδηση