Ερώτηση στη βουλή του Κυριάκου Βελόπουλου για τα Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και παράταση αυτών σε Περιφέρειες, Δήμους και Φορείς περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση

2 Min Read

Ερώτηση στη βουλή κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τα Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και παράταση αυτών σε Περιφέρειες, Δήμους και Φορείς περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση.

Αναλυτικά η ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

- Advertisement -

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από ενταγμένους σε προγράμματα ΟΑΕΔ στην περιοχή της Κοζάνης, τα επί τούτου επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, που απασχολούν και εξειδικεύουν νέους επιστήμονες, είτε διευκολύνουν και υποστηρίζουν την εργασιακή απασχόληση συγκεκριμένων ηλικιακών κατηγοριών ανέργων (με συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας συμβάσεις έργου των τελευταίων συμβαλλόμενων με φορείς συνεργασίας και απασχόλησης), είτε επιδοματικά ενισχύουν για ορισμένο χρόνο τους ανέργους. Η περιορισμένη χρονική διάρκεια των ως άνω επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπου εκδηλώνονται προθέσεις της Πολιτείας να απολιγνιτοποιήσει συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα και η Αρκαδία, σαφώς, εντείνει το ήδη διογκωμένο ζήτημα της ανεργίας σε αυτές. Πραγματικά, ως εκ τούτου, τίθεται σοβαρό θέμα αδυναμίας παραμονής των νέων επιστημόνων στις προαναφερθείσες περιοχές. Η δυσάρεστη αυτή πραγματικότητα, ως έναν βαθμό, μπορεί να αποτραπεί, με την συνέχιση των εν λόγω επιδοτούμενων προγραμμάτων στο διηνεκές, ωσότου η δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές βελτιωθεί, σε ικανοποιητικό βαθμό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προκειμένου να διακοπεί η περαιτέρω φυλλοροή στην αλλοδαπή των νέων μας επιστημόνων, προτίθεται ο ΟΑΕΔ να παρατείνει συνεχώς και αδιαλείπτως τα σε ισχύ επιδοτούμενα προγράμματά του, εκ των οποίων απορρέουν συμβάσεις συνεργασίας με Φορείς, Δήμους, Αντιπεριφέρεια & Περιφέρεια, στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας;
  2. Διατίθεται και σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ, το επόμενο χρονικό διάστημα, να θεσπίσει επιπλέον ειδικά προγράμματα απασχόλησης για νέους επιστήμονες, προς αντιμετώπιση της ανεργίας, εκτός των ήδη σε εξέλιξη υφισταμένων αντίστοιχων, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αύξηση της ανεργίας στις περιοχές υπό απολιγνιτοποίηση;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση