ΕΣΔΕΠ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Η θέση μας για τις τρέχουσες εξελίξεις

3 Min Read

Με δεδομένη την ένταση και την ανησυχία της τελευταίας περιόδου, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το θετικό κλίμα που μας μεταφέρθηκε, από τους συναδέλφους της Διοίκησης αλλά και τα ΜΜΕ, για τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο ιδρυμάτων με τον Υπουργό. Παράλληλα, νιώθοντας ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για το εγχείρημα της απορρόφησης των ΤΕΙ, καταθέτουμε τις σκέψεις μας για το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου υλοποίησης του εν λόγω εγχειρήματος.

- Advertisement -

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας έχουμε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα, αλλά και έχουμε μοχθήσει για την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού αξιολογικού πλαισίου υποστήριξης της εργασίας μας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις της κοινωνίας για ανώτατη εκπαίδευση και υποστηρίζεται από τους σχετικούς νόμους, και τις πανεπιστημιακές δομές. Η ιστορία του Πανεπιστημίου μας έδειξε ότι μπορούμε να διαφυλάττουμε και να αναπτύσσουμε αυτή την παρακαταθήκη, όντας αυτοδιοίκητοι. Αυτό αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη νέα αυτή προσπάθεια, για να προκύψει το νέο, διευρυμένο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Καλούμε συνεπώς το Υπουργείο, να μας εμπιστευθεί να ηγηθούμε της μεταβατικής περιόδου ένταξης και απορρόφησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από το ίδρυμα μας, σύμφωνα με την εμπειρία μας, και όπως αρμόζει στο ρόλο μας.

Για τη διαδικασία μετάβασης προτείνουμε να ακολουθηθεί απολύτως ταυτόσημη μεθοδολογία με αυτήν που ίσχυσε μέχρι σήμερα σε όλα τα άλλα αυτοδιοικούμενα ιδρύματα στα οποία εντάχθηκαν ΤΕΙ. Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι μοναδικός εγγυητής της διασφάλισης της ακαδημαϊκότητας κατά τη διάρκεια της μετάβασης είναι η διατήρηση του αυτοδιοίκητου του ιδρύματος και όχι η επαναφορά του θεσμού της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Επομένως ζητάμε να αποτυπωθούν στο επικείμενο σχέδιο νόμου οι ίδιες αρχές και η ίδια φιλοσοφία όπως, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσαρμοσμένα στα ειδικά χαρακτηριστικά των δυο ιδρυμάτων της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι μια παράταση της θητείας της Διοίκησης μας, πχ. μέχρι το φθινόπωρο του 2019, είναι αρκετός χρόνος για να ρυθμιστούν τα ειδικά θέματα ένταξης που αφορούν ένα μέρος του διδακτικού προσωπικού του ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και ωρίμανση του διευρυμένου Ιδρύματος, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκλογή, το φθινόπωρο του 2019, των νέων Οργάνων Διοίκησης .

Φυσικά ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα δεν έχει να επιλύσει μόνο θέματα διοίκησης, αλλά και θέματα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αλλά και φοιτητικά ζητήματα. Θεωρούμε ότι και σε αυτά τα θέματα το Υπουργείο θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, την εμπειρία και την τεχνογνωσία της πανεπιστημιακής κοινότητας που την καθιστά ικανή να διαφυλάξει, αυτοδύναμα, την ακεραιότητα και αξιοκρατία σε όλες τις διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί για τους φοιτητές μας αλλά και τους φοιτητές του ΤΕΙ, η εδραίωση ενός δυναμικού Πανεπιστημίου ενισχυμένου σε όλα του τα επίπεδα που θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία των πτυχίων τους.

 

Δ.Σ. ΕΣΔΕΠ

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση