Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – Κατάθεση υποψηφιοτήτων για ΝΟ.Δ.Ε./ΔΗΜ.Τ.Ε. και Συνέδρους μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου

4 Min Read


Στα πλαίσια της διενέργειας των πανελλαδικών Εσωκομματικών Εκλογών στις Οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ ενημερώνει για τις διαδικασίες που προβλέπονται και στην προκειμένη περίπτωση αφορούν την κατάθεση υποψηφιοτήτων.
Σε πρώτη φάση και σύμφωνα με τη Βασική Εγκύκλιο για τη διενέργεια των Εσωκομματικών Εκλογών 2018 (Α.Π. 524/19.03.2018), συγκροτήθηκαν οι Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) υπό την εποπτεία των οποίων διεξάγεται η εκλογική διαδικασία στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜ.Τ.Ο.), που υπάγονται στην οικεία Νομαρχιακή Οργάνωση (Ν.Ο.). Πιο συγκεκριμένα, στη Νομαρχιακή Οργάνωση Κοζάνης, οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που συγκροτήθηκαν είναι:
– Βοΐου
– Εορδαίας
– Κοζάνης
– Σερβίων-Βελβεντού.

Σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων (ημερομηνίες, τόπος, δικαιολογητικά) στη Ν.Ε.Φ.Ε. Κοζάνης και στις κατά τόπους ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., σας ενημερώνουμε τα εξής:
I. Οι Δηλώσεις Υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα,
– του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης,
– των μελών της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής,
– του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και
– των Συνέδρων για το τακτικό Συνέδριο του Κόμματος,
θα υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.Ε.Φ.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ.
II. Οι Δηλώσεις Υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα,
– των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. κάθε Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης,
θα υποβάλλονται στις κατά τόπους ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., όπως αναφέρονται παραπάνω.

Όλες οι Δηλώσεις Υποψηφιοτήτων, είτε προς τη Ν.ΕΦ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, είτε προς τις αρμόδιες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. (Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων- Βελβεντού), θα υποβάλλονται στα Γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Πλατεία Ελευθερίας 7 – Κοζάνη – 4ος όροφος). Για κάθε σχετική πληροφορία, κλήση στα τηλέφωνα 6979-987097 & 6945-935189.
Οι ημερομηνίες και οι ώρες υποβολής είναι η ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ [6μμ – 9μμ] και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 [4μμ – 7μμ], που θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Δήλωσης Υποψηφιότητας.
Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι όσοι υποψήφιοι θέλουν να ενημερωθούν πιο διεξοδικά, σχετικά με τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιοτήτων (Έντυπα, Υπεύθυνη Δήλωση, Αποδεικτικό -για τη συμμετοχή στις εκλογές- Τραπεζικής Κατάθεσης στο λογαριασμό της ΝΔ, κ.λπ.), είναι δυνατόν είτε καλώντας στα τηλέφωνα 6979-987097 & 6945-935189, είτε να επισκεφθούν την επίσημες ιστοσελίδες του Κόμματος www.nd.gr & www.ekloges.nd.gr.
Ενδεικτικά, ως κύριες προϋποθέσεις για την κατάθεση υποψηφιότητας, είναι η ιδιότητα του ενεργού μέλους (ύπαρξη Κάρτας Μέλους, με τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τουλάχιστον του 2018) και η προσκόμιση Αποδεικτικού Τραπεζικής Κατάθεσης, με το ποσό που αντιστοιχεί στο αξίωμα για το οποίο κατατίθεται η υποψηφιότητα.

Βασικές Επισημάνσεις:
• Όσοι/όσες μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση Κάρτας Μέλους, έως τις 4 Μαΐου 2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
• Είναι αυτονόητο ότι εάν κάποιος/α δεν έχει εγγραφεί ή δεν έχει ανανεώσει την Κάρτα Μέλους ηλεκτρονικά έως τις 4 Μαΐου 2018, ΔΕΝ θα είναι εφικτό να ψηφίσει την ημέρα των εκλογών, που θα διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2018.
• Η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου γίνεται η χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους είναι η εξής: https://my.nd.gr/. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των παλαιών ή νέων μελών μας σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής συνδρομής, γίνεται γνωστό ότι καθημερινά (από 25 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2018 που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή), στα Γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Κοζάνης, θα βρίσκονται εθελοντές για να συνδράμουν στην όλη διαδικασία. Οι ώρες που θα βρίσκονται οι εθελοντές μας, θα είναι: 7μμ – 9μμ (Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 7 – Κοζάνη – 4ος όροφος). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6979-987097 & 6945-935189).

Τέλος, ενημερώνουμε ότι μετά από την κατάθεση του συνόλου των υποψηφιοτήτων, η Ν.Ε.Φ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ θα εκδώσει νέο Δελτίο Τύπου, σχετικά με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018.

Μοιραστείτε την είδηση