Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 6% στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων σε Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη

3 Min Read

Και επίσημα νόμο του κράτους αποτελεί η αύξηση των εσόδων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Η σχετική υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Γ. Θωμά δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καθορίζει τη νέα κατανομή που θα ισχύσει για το έτος 2019.
Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων που θα κατευθύνεται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ αυξάνεται στο 72% (από 65% που ίσχυε μέχρι σήμερα).
Αντίθετα το ποσοστό των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων που θα κατευθυνθεί για να καλύψει τις ανάγκες που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (αντιστάθμιση) μειώνεται από 15% σε 12,8%. Όπως ίσχυε και στην προηγούμενη κατανομή τυχόν ποσό που δε χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση, κατευθύνεται και αυτό στον ΕΛΑΠΕ.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων, η απόφαση της κατανομής προβλέπει:
Ποσοστό 3% διατίθεται για το Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση
Ποσοστό 6% διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές.Οι δράσεις μπορούν να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.
Ποσοστό 0,2% διατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της διεύθυνσης κλιματικής αλλαγής και ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και ειδικότερα για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΚΕ για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
Ποσοστό 6% των εσόδων διατίθεται στο ΥΠΕΝ σε ειδικό λογαριασμό που θα συσταθεί για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Πηγή: energypress.gr

Μοιραστείτε την είδηση