Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα – Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας (με μοριοδότηση για τις προσκλήσεις των ΔΙΕΚ ΣΔΕΚ & ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

2 Min Read

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας».
Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
• πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
• εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
• φοιτητές
• όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
• οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει, όσους το παρακολουθήσουν, με τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες (αλλόγλωσσους πληθυσμούς).
Θεματικές ενότητες.
* Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας
* Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
* Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο
* Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά
* Εκπαίδευση προσφύγων
* Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά
* Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης
* Διαπολιτισμική εκπαίδευση
* Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας
* Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες
Διάρκεια: 400 ωρών
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Έως δύο Σάββατα κάθε μήνα
Πόλη διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία: Γιώτα Ντοβόλη 6948833092 e-mail: [email protected]
Οικονομικό κόστος: 500 €
Έναρξη: Ιανουάριος 2019 Λήξη: Αύγουστος 2019
Προκαταβολή / εγγραφή 50€ και το υπόλοιπο ποσό (450) θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Αύγουστο του 2019.

Μοιραστείτε την είδηση