Ετοιμάζεται η σύσταση «Παρατηρητηρίου Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης»

1 Min Read

Στην τελική ευθεία βρίσκεται  η σύσταση «Παρατηρητηρίου Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης», όπως φαίνεται στο επικαιροποιημένο κείμενο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης. Το Παρατηρητήριο  θα έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των εδαφών δίκαιης μετάβασης και θα παρέχει, αξιοποιώντας κατάλληλες στατιστικές μεθόδους, συστηματική και έγκυρη πληροφόρηση και ανάλυση για το είδος και την έκταση των προκαλούμενων μεταβολών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των εδαφών αυτών.

Η πληροφόρηση θα αποτελεί τη βάση για την τακτική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, για τη διαμόρφωση πολιτικής και για τη λήψη μέτρων παρέμβασης. Επιπλέον, η σύσταση του Παρατηρητηρίου είναι αναγκαία δεδομένου ότι η αξιολόγηση της επίδρασης των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. θα πρέπει, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 να βασίζεται σε συγκεκριμένους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (περιγράφονται στην Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης).

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση