ΕΒΕ Κοζάνης : Συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος αναφορικά με την ηλεκτροδότηση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης ανακοίνωσε πως πως επήλθε οριστική και επωφελής συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος αναφορικά με την ηλεκτροδότηση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Γιάννης Μητλιάγκας “με την πράξη αυτή αίρεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αναφορικά με την επανάχρηση και επαναλειτουργία του χώρου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης για τη μελλοντική του χρήση. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου θα ενημερώσει σχετικά για κάθε περαιτέρω ενέργεια παραμένοντας πιστή στο χρονοδιάγραμμα που έχει υιοθετήσει”.

Μοιραστείτε την είδηση