ΕΞΙ, Βάσιμες Αιτίες Αισιοδοξίας για το Ενεργειακό Λεκανοπέδιο›, του Μιχάλη Παπαδόπουλου

5 Min Read

Όταν λίγους μήνες μετά την εκλογή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμευόταν θέτοντας τις προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες, που έχει η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού λεκανοπεδίου της Δυτικής Μακεδονίας στην τοπική μας κοινωνία έμοιαζε περισσότερο απειλή και λιγότερο ευκαιρία.

Ενώ όλοι γνωρίζαμε εδώ και είκοσι χρόνια τον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό, επιλέγαμε να εθελοτυφλούμε και να «βολευόμαστε» στην ασφάλεια του λιγνίτη, τόσο της εργασίας όσο και της επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας την στασιμότητα και την αδράνεια.

Με την σύνταξη και δημοσιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, μέρος του οποίου είναι το σχέδιο απολιγνιτοποίησης και τα δείγματα γραφής της Κυβέρνησης το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρόλες τις εγγενείς δυσκολίες λόγω της πανδημίας, έγινε απολύτως κατανοητό ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε τομείς όπως η αναμόρφωση της αγοράς ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων, η πράσινη οικονομία και η πολεοδομία – χωροταξία είναι κεντρική πολιτική της απόφαση.

Όπως προκύπτει από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 09/09/2020 και τέθηκε σε διαβούλευση από την Κυβέρνηση, αλλά και τις σχετικές ανακοινώσεις: του υπουργού κ.Κωστή Χατζηδάκη, του προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ.Κωστή Μουσουρούλη και της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας κας Αλεξάνδρας Σδούκου, η μετάβαση μοιάζει περισσότερο ως ευκαιρία και ελάχιστα ως απειλή.

Έξι Βάσιμες Αιτίες Αισιοδοξίας για το Ενεργειακό Λεκανοπέδιο είναι:

Πρώτο η Κυβέρνηση εντός του χρονικού της προγραμματισμού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες μελέτες και κατάθεσε το σχέδιο ως όφειλε.

Δεύτερο το σχέδιο δίκαιης μετάβασης έχει καταγράψει, αποτυπώσει και εκτιμήσει όλα τα απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της τοπικής μας κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Τρίτο το σχέδιο έχει χρονικά ορόσημα και συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες είναι μετρήσιμες και κυρίως προϋπολογισμένες και ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησής τους, γεγονός που διασφαλίζει την υλοποίηση του.

Τέταρτο προσδιορίζει επενδυτικά κίνητρα σε όλους τους τομείς και τους κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της τοπικής μας κοινωνίας, με συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη υλοποιούνται. Έχοντας ως πυλώνες την πράσινη ενέργεια, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, αλλά και την έξυπνη αγροτική παραγωγή, το βιώσιμο τουρισμό, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, οι θέσεις εργασίας που γεννιούνται είναι πολύ περισσότερες από αυτές που χάνονται και πρωτίστως βιώσιμες.

Πέμπτο περιλαμβάνει ήδη δεκαέξι (16) μεγάλες επενδύσεις και ακόμα περισσότερα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης, γεγονός που μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, εάν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και κίνητρα.

Έκτο το σχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, παρότι προήλθε μετά από πολύμηνες συζητήσεις, με όλους τους φορείς της τοπικής μας κοινωνίας, τίθεται σε διαβούλευση για πενήντα (50) ημέρες και μας δίνει την δυνατότητα να θέσουμε όλοι τις προτάσεις και τις ιδέες μας, ώστε να βελτιωθεί αλλά κυρίως να μπορέσουμε να το οικειοποιηθούμε.

Συνεπώς ο δρόμος για τον μεγάλο μετασχηματισμό της οικονομίας μας στη Δυτική Μακεδονία, τέθηκε σε στάδιο εκκίνησης από την Κυβέρνηση.

Όσοι τον βλέπουν ανηφορικό και δύσβατο….., σφάλουν.

Δεν πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία μας αλλά για την πρώτη και μοναδική που μας παρέχεται για να δουλέψουμε σοβαρά και αποφασιστικά.

Είναι μια ευκαιρία, όχι για να επουλώσουμε πληγές αλλά για να πρωτοπορήσουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο κτίσιμο μιας βιώσιμης τοπικής οικονομίας και μιας κοινωνίας ευημερούσας για τα επόμενα πενήντα (50) χρόνια.

Για την Κυβέρνηση η αειφόρος ανάπτυξη της χώρας δεν είναι απλώς συγκλίνουσα με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συνιστά εθνική στρατηγική επιλογή.

Για εμάς είναι ευκαιρία ζωής.

Ας την αξιοποιήσουμε, ΟΛΟΙ, ΤΩΡΑ._                                                            

                                                               ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

                                                               ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση