Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη προς την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την ασφαλτόστρωση της Οδού που οδηγεί στα νέα κοιμητήρια του Δήμου Εορδαίας

1 Min Read

Δια της παρούσης επιστολής θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για τη δωρεά εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της Οδού προς τα νέα κοιμητήρια του ∆ήµου Εορδαίας», το οποίο αποπερατώθηκε αποκλειστικά με δικές της δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας καθώς και η ελλιπής χρηματοδότηση των Δήμων, αποτελούν ανασχετικό παράγοντα στην υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων τους.

Η δωρεά από πλευράς της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, καθώς ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημά τους για εύκολη πρόσβαση στα νέα κοιμητήρια.

Ενέργειες σαν τη συγκεκριμένη αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

Μοιραστείτε την είδηση