Fast-track η διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τη μετάβαση – Αύριο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα

4 Min Read

Αύριο στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποφασίσει για τη στάση του απέναντι στο σχέδιο νόμου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η διαβούλευση που ανακοινώθηκε μόλις προχθές, λήγει την ερχόμενη Τρίτη και είναι απορίας άξιο τι μπορεί να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα για ένα θέμα ζωτικής σημασίας.

Προφανώς η fast track διαδικασία που επελέγη δεν άφησε και πολλά περιθώρια για από κάτω προς τα πάνω προσεγγίσεις, αλλά είναι επίσης προφανές ότι δεν έγινε και μεγάλη προσπάθεια για κάτι τέτοιο από πλευράς της τοπικής κοινωνίας και του τοπικού πολιτικού προσωπικού.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση νομικού ιδιωτικού προσώπου με την μορφή ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
Στην εταιρία αυτή θα περιέλθουν οι εκτάσεις ορυχείων που θα προσφέρει η ΔΕΗ η οποία για το σκοπό αυτό θα προβεί σε διάσπαση με τη μορφή της απόσχισης του κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιστοποίησης που περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων στις εκτάσεις των ορυχείων σε Δυτική Μεκεδονία και Μεγαλόπολη, όπως αποτυπώνονται στην προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει με το δημόσιο.

Τα 164.000 στρέμματα

Πρόκειται για 164.000 στρέμματα, δηλαδή 2/3 των 247.000 στρεμμάτων σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, τα οποία σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ. Η 100% θυγατρική του δημοσίου «Μετάβαση ΑΕ» θα εξαγοράσει μετοχές της εταιρίας που θα συστήσει η ΔΕΗ έναντι ανταλλάγματος που έχει οριστεί στο ποσό των 300 εκατ. που θα καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποκατάσταση εδαφών, από το κόστος της οποίας θα απαλλαγεί η ΔΕΗ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για τις χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους ανάπτυξης των δύο περιοχών.
Στα περιουσιακά στοιχεία της απόσχισης κλάδου που μεταβιβάζονται δεν περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, όπως επίσης και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που συναρτώνται με τη μεταλλευτική αυτή δραστηριότητα.
Επίσης στη ΔΕΗ παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των εκτάσεων και των συναφών υποδομών που μεταβιβάζονται για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.

Ευνοϊκοί όροι

Ειδικοί ευνοϊκοί όροι διέπουν την εταιρία «Μετάβαση ΑΕ» που αναλαμβάνει όλη την ευθύνη υλοποίησης του νέου αναπτυξιακού σχεδίου. Η εταιρία δεν θα διέπεται από διατάξεις που διέπουν εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο,  ενώ επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ εντός των Πυρήνων Απολιγνιτοποίησης θα εντάσσονται στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να σταλεί στην Κομισιόν το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) η έγκριση του οποίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση των κονδυλίων που έχουν εγκριθεί για την υλοποίησή του στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 70 επενδυτικές προτάσεις μεταξύ των οποίων 16 εμβληματικές στους τομείς, των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας, της υδροπονίας, του τουρισμού, επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.

Με πληροφορίες worldenergynews

Μοιραστείτε την είδηση