ΦΕΚ για Επιχειρηματικό Πάρκο στην Ποντοκώμη-Το Πάρκο είναι έκτασης 800 στρεμμάτων και εγκρίθηκε «κατ’ εξαιίρεση» για επιχείρηση που ασχολείται με την αποθήκευση ενέργειας

3 Min Read

Στην «κατ΄εξαίρεση» έγκριση ανάπτυξης ενός Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) στην Ποντοκώμη, προχώρησαν με κοινή τους απόφαση, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σχετικό ΦΕΚ να έχει εκδοθεί στις 30 Ιουλίου 2022 και να ορίζει ξεκάθαρα στο άρθρο 50 πως το συγκεκριμένο ΕΠ χωροθετείται «σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΔΕΗ Α.Ε.».

Το ΦΕΚ ορίζει πως το ΕΠ είναι «Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) επί της Δημοτικής Κοινότητας Ποντοκώμης και έχει έκταση 800 στρεμμάτων. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «Πιλοτικό ΕΠ Ποντοκώμης» και σε αυτό θα εγκατασταθούν υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Στο σχετικό ΦΕΚ ορίζεται ακόμη πως η Εταιρεία Ανάπτυξης των ΕΠ είναι η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» Το συγκεκριμένο σημείο του άρθρου αναγράφει χαρακτηριστικά: «Κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23.10.2020 κοινής απόφασης, ως Εταιρεία Ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) της παρ. 5 ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Υπέρ της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) των ως άνω ΕΠ, δύναται να συστήνεται στα ακίνητα της παρ. 5, δικαίωμα επιφανείας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και το δικαίωμα αυτό να αντιστοιχείται, για την εφαρμογή του άρθρου 45 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του ν. 3982/2011 (Α’ 143), προς το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ. Αναλόγως δύναται να εφαρμόζονται τα φορολογικά κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011, αντί της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3986/2011.».

 

Τι ορίζεται ως Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης  Μεγάλης Μονάδας

Ως ΕΠΜΜΜ νοείται «το Επιχειρηματικό Πάρκο που καθορίζεται, οριοθετείτε και οργανώνεται σε περιοχή όπου υπάρχει ή πρόκειται να ιδρυθεί μεμονωμένη μεγάλη μονάδα, για την οποία δεν απαιτείται πολεοδόμηση. Για τη δημιουργία του προβλέπονται ειδικοί όροι προσαρμοσμένοι στα χαρακτηριστικά του, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως στη βελτιστοποίηση της σχέσης του με τον περιβάλλοντα ευρύτερο χώρο, ήτοι τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού ή άλλου χαρακτήρα όχλησης από τη λειτουργία της μονάδας.”

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια επιχείρηση θα εγκατασταθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Σωκράτης Μουτίδης xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση