Φορολόγηση ανέργων με τεκμαρτό εισόδημα

3 Min Read

Το ίδιο θα παραμείνει το προσεχές χρονικό διάστημα το καθεστώς που αφορά στη φορολόγηση πολιτών, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι άνεργοι ή περιστασιακά απασχολούμενοι, φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό τους εισόδημα, εν αντιθέσει με τη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά.

- Advertisement -

 

Αυτή τη στιγμή υφίσταται διάταξη, η οποία ανανεώνεται ανά έτος, και προστατεύει από την επιβολή φορολογίας, όσους πολίτες διαθέτουν τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ ή πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση οι φορολογούμενοι φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι αναμένεται να δηλώσουν πολύ μικρά εισοδήματα, στη φορολογική δήλωση για το 2018, θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και θα κληθούν να πληρώσουν φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ και με την καταβολή προκαταβολής φόρου 100% στον κύριο φόρο.

 

Παρόλ’ αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις φορολογούμενων, οι οποίοι εισπράττουν τόκους από κεφάλαιο και ακόμα και για πολύ μικρά ποσά, που μπορεί να είναι ακόμα και της τάξεως των 20 ευρώ, φορολογούνται γι’ αυτά.

 

Θυμίζουμε πως με βάση την παράγραφο 35 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

 

Προϋπόθεση για να συνεχίσει να ισχύει η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί η ανανέωση της ισχύουσας διάταξης με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα περάσει από τη Βουλή. Βάσει αυτής θα προβλέπονται όσα αναφέρει ο ΚΦΕ, και έτσι όσοι άνεργοι ή απασχολούμενοι περιστασιακά με εισόδημα μικρότερο των 6.000 ευρώ ετησίως ως πραγματικό εισόδημα, οι οποίοι επιβαρύνονται βάσει τεκμαρτού για 9.500 ευρώ το χρόνο, θα ενταχθούν στην κλίμακα των μισθωτών. Σύμφωνα λοιπόν με το αφορολόγητο που ισχύει σε αυτή την περίπτωση, η φορολογική επιβάρυνση θα είναι μηδενική. Θυμίζουμε ότι το αφορολόγητο όριο κυμαίνεται από 8.636 ευρώ έως 9.545 ευρώ.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση