Φόρουμ διαλόγου με θέμα «κλιματική κρίση και πράσινη μετάβαση» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Την Πέμπτη 04 Απριλίου 2024 και ώρα έναρξης 11:00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί το 1ο Φόρουμ Διαλόγου με θέμα «κλιματική κρίση και πράσινη μετάβαση», στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης «Ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, και ανάπτυξη: Προς μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών περιφερειών» (JustReDI). Στο συγκεκριμένο Φόρουμ θα παρουσιαστεί η εν λόγω δράση και οι στόχοι της, ενώ παράλληλα θα διοργανωθεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς σχετικά με την κλιματική κρίση και την αναγκαία ενεργειακή μετάβαση, με σκοπό να συζητηθούν ανάλογες δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έως σήμερα, προβλήματα που έχουν ανακύψει, και να διατυπωθούν προτάσεις για τη βέλτιστη ενεργειακή μετάβαση.

Η εκδήλωση αυτή, η οποία συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί μέρος σειράς δράσεων δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση και τον διάλογο με κοινωνικούς εταίρους και πολίτες των περιφερειών για θέματα που αφορούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως είναι π.χ. η ενεργειακή φτώχεια, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων, νοικοκυριών και της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οι πράσινες και ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες.

Με συντονιστή φορέα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), η Δράση «JustReDI» υλοποιείται με τη σύμπραξη του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔιΠΑΕ). Πρόκειται για ένα Ερευνητικό Έργο αναφοράς στο οποίο απασχολείται μεγάλος αριθμός έμπειρων παλαιών και νέων ερευνητών και επιστημόνων (https://www.justredi.gr/) με τη σημασία του να είναι απολύτως επίκαιρη. Αντικείμενό του Εμβληματικού αυτού Έργου είναι η συστηματική μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης  (διττής μετάβασης) ως προς: α) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιφέρειες της χώρας, β) την καταγραφή απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, γ) την παροχή τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων που να υποστηρίζουν προτάσεις πολιτικών (data driven policy making), δ) τα περιεχόμενα των δημόσιων πολιτικών όσον αφορά τις θετικές επιρροές και τις επιπτώσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στις ελληνικές περιφέρειες, έτσι ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απανθρακοποίηση να συντελεστούν με όρους δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και συμπερίληψης.

Πληροφορίες: 2103490107 & 2103490104

Μοιραστείτε την είδηση