Φωτοβολταϊκά και κτηνοτροφία μπορούν να πάνε μαζί

3 Min Read

Το παράδειγμα της kIEFER

Την δυνατότητα να συνδυαστεί στον ίδιο τόπο και χρόνο η παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας με την δραστηριότητα της κτηνοτροφίας/γεωργίας έρχεται να επιβεβαιώσει το νέο έργο της kIEFER με την προοπτική να αποτελέσει «παράδειγμα» για τον κλάδο. 

- Advertisement -

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Joint Research Centre της ΕΕ, με τίτλο «Overview of the Potential and Challenges for Agri-Photovoltaics in the European Union, (Επισκόπηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων για τα αγροφωτοβολταϊκά στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ο συνδυασμός της γεωργίας και της ηλιακής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε μόλις 1% της χρησιμοποιούμενης έκτασης της ΕΕ (UAA) θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπέρβαση των στόχων της ΕΕ για το 2030 – 720 GW συνεχούς ρεύματος – για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Στην kIEFER , επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία, επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε μια πρακτική που είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα. Η «φιλοσοφία» μας ήταν να δημιουργήσουμε έργα με την ελάχιστη επέμβαση στο έδαφος, ακολουθώντας το υπάρχον ανάγλυφο της περιοχής. Αν, για παράδειγμα, η περιοχή ήταν παλαιότερα βοσκότοπος, να παραμείνει ως τέτοιος. 

Όπως αποδείχθηκε, η φυτική κάλυψη αναγεννήθηκε γρήγορα, επαναφέροντας την περιοχή στην πρότερη κατάσταση χρήσης. Αναλυτικότερα, κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής προβλέφθηκε το κατάλληλο ύψος των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών ώστε να μην αποτρέπει την ελεύθερη κίνηση των προβάτων από κάτω, ενώ, ταυτόχρονα, τα σημεία που μπορεί να εμπεριέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, όπως κοντά στους αντιστροφείς, διαθέτουν ξεχωριστή περίφραξη και γείωση. 

Επιπρόσθετα, ο χώρος εγκατάστασης είναι περιφραγμένος, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κοπάδι δεν θα χαθεί. Η «συνύπαρξη» των δύο δραστηριοτήτων καθίσταται απολύτως δυνατή και βιώσιμη, κάτι που σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση, θα σήμαινε την κατάργηση της προηγούμενης χρήσης ως βοσκότοπο, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ως kIEFER  επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσουμε με όρους καινοτομίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης. Αναγνωρίζουμε και μεταφράζουμε σε έργα ότι η καινοτόμος εφαρμογή πολλαπλών χρήσεων γης παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες. Σε αντίθεση με τα συμβατικά επίγεια φωτοβολταϊκά συστήματα, στις αγροφωτοβολταϊκές εφαρμογές τα πάνελ εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες να παραμένουν η κύρια χρήση της γης, συνδυάζοντας την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αφενός για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους όσο και για την βελτίωση του τελικού περιβαλλοντικού «αποτυπώματος».  

Μοιραστείτε την είδηση