“Φρένο” στις φήμες περί ορυχείου νικελίου και κοβαλτίου στο Βέρμιο βάζει το ΥΠΕΝ – Εξετάζονται λύσεις στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης

3 Min Read

Τις ανησυχίες όσων αντιδρούν στην προοπτική ανάπτυξης ορυχείου νικελίου και κοβαλτίου στο Δυτικό Βέρμιο επιχειρεί να καθησυχάσει το ΥΠΕΝ.

Οι κοινότητες της περιοχής έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους στις πληροφορίες και τις φήμες που θέλουν ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό (και πιο συγκεκριμένα, από Αυστραλία ή/και Καναδά) να ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχετικές δραστηριότητες, όμως το ΥΠΕΝ, μέσα από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διαβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σχετική αίτηση αδειοδότησης για εγκατάσταση μεταλλείου νικελίου και κοβαλτίου στην περιοχή.

Με 11 εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών να δεσμεύουν χώρους στο Βέρμιο, το ΥΠΕΝ ενημερώνει ότι εξετάζει λύσεις για την αποδέσμευση του χώρου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, εν όψει και της απολιγνιτοποίησης της περιοχής, όπως αυτή προωθείται μέσα από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το ΥΠΕΝ δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για το είδος των λύσεων που εξετάζονται, πέραν του ότι αυτές σχετίζονται με την εν εξελίξει διαδικασία θεσμοθέτησης Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες µε σκοπό “τη διαµόρφωση πολιτικής για τη χωρική διάρθρωση του εξορυκτικού κλάδου µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης”. Περαιτέρω, επισημαίνεται πως “οποιαδήποτε µελλοντική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής θα γίνει µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της υγείας και της ασφάλειας των περιοίκων”.

Οι προαναφερθείσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί την περίοδο 1991-2013 και αφορούν δηλώσεις για χορήγηση Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών της ΛΑΡΚΟ (χωρίς να αποτελούν μεταβιβάσιμα στοιχεία του ενεργητικού της) και ιδιωτών. Στην περιοχή του Δυτικού Βερμίου, δε, δεν υφίστανται μεταλλευτικά δικαιώματα, ούτε από Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών, ούτε από Παραχωρήσεις Μεταλλείων.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε σχετικό έγγραφο επισημαίνει ότι έχει ζητήσει ήδη από τα τέλη του 2020 να ακυρωθούν οι αιτήσεις που βρίσκονται σε ισχύ και η περιοχή του Δυτικού Βερμίου να κυρηχθεί Μεταλλευτική Περιοχή του Δημοσίου. Η Περιφέρεια προσβλέπει σε μελλοντική δημοπράτηση των περιοχών, ανάλογα με τη χρήση που θα επιλεχθεί για αυτές.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής για την εξόρυξη νικελίου και κοβαλτίου είναι μια από τις προοπτικές επένδυσης που έχουν ήδη διερευνηθεί, όμως στις δεδομένες συνθήκες προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της αγροτικής και γεωργικής οικονομίας στην περιοχή.

Τέλος, η Περιφέρεια τονίζει ότι συνεχώς αναζητεί και αξιολογεί συνεχώς διάφορες επενδυτικές προτάσεις, με τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας να αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα ληφθεί υπόψη για τις όποιες αποφάσεις.

Μοιραστείτε την είδηση