Φυλακές Γρεβενών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.κ.Δ.Β.Μ)

3 Min Read

Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές. Πρόκειται για το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της «πρόληψης και κοινωνικής υποστήριξης νέων σε κίνδυνο» της Δ/νσης Νέας Γενιάς. Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε εκ μέρους του φορέα με την επωνυμία ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-Α.Μ.Κ.Ε, είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει τους κρατουμένους σε θέματα όπως:

  1. Βιομίμηση, εφευρετικότητα & έμπνευση από την φύση. Η βιομιμητική είναι μια προσέγγιση στην καινοτομία που επιδιώκει βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αντιγράφοντας τις διαδικασίες και τις στρατηγικές της φύσης. Η εκπαίδευση για την μίμηση της φύσης μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν λύσεις για προβλήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων η ακόμη και για την ανθρωπότητα. Κύριος στόχος της ενότητας ήταν η εκπαίδευση των ωφελούμενων πάνω στη μίμηση των μοντέλων της φύσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ανάδειξη της αξίας της δημιουργικότητας , του διαλόγου και των ιδιοτήτων του ενεργού πολίτη μέσω βιωματικών εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης.
  2. UI/UX & Gamification Εφαρμογών. Το UI/UX είναι μία προσέγγιση, η οποία επιδιώκει τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του χρήστη και έχει καταστεί η κύρια φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία ψηφιακών προϊόντων (εφαρμογών, ιστοσελίδων κ.α.). Στόχος της θεματικής ήταν η εκμάθηση της διαδικασίας ανάπτυξης ψηφιακών & φυσικών προϊόντων, τα οποία θα είναι εύχρηστα και ευχάριστα προς τον τελικό καταναλωτή.
  3. Προγραμματισμός, Ρομποτική & Καινοτομία. Ο προγραμματισμός είναι μια βασική δεξιότητα που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες όλων αυτών των ευφυών συστημάτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία του προγραμματισμού βάζει τα θεμέλια για διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Στόχος της θεματικής ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες στη διαχείριση έργων, στην ανάλυση συστημάτων, στην πρόσβαση πληροφοριών, στην ομαδική εργασία και στην επίλυση προβλημάτων. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ρομποτική είναι ευχάριστες και δημιουργικές, συνδυάζοντας το “παιχνίδι” με τη μάθηση και συγκεκριμένα την ανάπτυξη ποικίλων ανώτερου επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της επιστημονικής διερεύνησης.

Ο γενικός σκοπός της Προγράμματος καθώς και το όφελος που προέκυψε από την υλοποίησή του ήταν:

  • Η προετοιμασία των φυλακισμένων για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό και εργασιακό ιστό
  • Η προετοιμασία του κοινωνικού ιστού για την αποδοχή των φυλακισμένων.
  • Την απασχόληση των κρατουμένων.
  • Την εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα τα εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τους.

Την τελευταία μέρα της δράσης, πραγματοποιήθηκε γιορτή και απολογισμός του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο https://www.prisonschool.gr

Μοιραστείτε την είδηση