Γ.Αμανατίδης: Προωθούνται σημαντικά ζητήματα του κλάδου της γούνας

5 Min Read

Θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της γούνας τεθηκαν σε αλλεπάλληλες συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Ν. Κοζάνης Γιώργου Αμανάτιδη.
Σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών
Σε σύσκεψη στο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου Α., παρουσία του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γ., ανωτάτων στελεχών και εκπροσώπων του κλάδου της γούνας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τα οποία δόθηκαν λύσεις από προηγούμενες επαφές μας, καθώς και για όσα είναι σε εξέλιξη.
Θέματα όπως ο εμπορικός αντιπρόσωπος, η έκδοση του πλαισίου διενέργειας των ελέγχων στις επιχειρήσεις καθώς και η έκδοση απόφασης για την παράταση επανεξαγωγής των προϊόντων γούνας ύστερα από παθητική τελειοποίηση έχουν ολοκληρωθεί.
Τα λοιπά θέματα που τέθηκαν βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την επίλυσή τους.
Συνάντηση με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
Τα θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη του κλάδου της γούνας (εκτροφεία, βιοτεχνίες) συζητήθηκαν σε συνάντηση με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, παρουσία της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κας Ντιό Ευφροσύνης, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας (ΕΟΓ) κ. Κοσμίδη Δημήτριου και επιχειρηματιών εκτροφείων και βιοτεχνών, στη Σιάτιστα στις 24-2-2020.
Ειδικότερα συζητήθηκαν:
1. Η ανάγκη προσδιορισμού ενός εναλλακτικού εργαλείου χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους τροφής των γουνοφόρων ζώων.
Στη συνάντηση συμφωνήσαμε στο περιεχόμενο του εναλλακτικού εργαλείου χρηματοδότησης. Ανέλαβα να προδιαγράψω τον τρόπο και τη μεθοδολογία και να προετοιμάσω, σε συνεργασία μαζί τους, ένα αντίστοιχο εργαλείο.
2. Η διαμόρφωση ρυθμίσεων που θα προταθούν στα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που προκαλεί στην αγορά του κλάδου της γούνας ο κορονοϊός.
Το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί η αγορά της Κίνας αποτελεί τον κύριο πελάτη προϊόντων γούνας. Βρίσκομαι σε φάση προετοιμασίας των αναγκαίων ρυθμίσεων που θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του κλάδου και στη συνέχεια θα κατατεθούν αρμοδίως.
3. Η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στον επενδυτικό νόμο τόσο για σχέδια που εγκρίθηκαν όσο και για όσα θα εγκριθούν στο μέλλον.
Καταγράφηκαν απόψεις και διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που συμβάλλουν στον παραπάνω στόχο.
4. Η επικαιροποίηση και προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου.
Είναι αναγκαία προκειμένου να επενδυθούν οι πόροι που προβλέπονται.
Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνι Γεωργιάδη
Όλα τα παραπάνω θέματα που απασχόλησαν στην συνάντηση της Σιάτιστας τέθηκαν άμεσα, στις 27-02-2020, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Ο κ. Υπουργός, πλήρως ενημερωμένος για τα συναφή θέματα, ανέλαβε να προωθήσει τα ζητήματα που αφορούν στον επενδυτικό νόμο και αναμένει τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον κορονοϊό.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης παρέπεμψε στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Τσακίρη για το θέμα του εναλλακτικού εργαλείου χρηματοδότησης κάλυψης του κόστους τροφής των γουνοφόρων ζώων.
Στη συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Τσακίρη Ι., τέθηκε το πρόβλημα.
Η αξιολόγηση από μέρους του, του σχεδιασμού που αναλάβαμε και η διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που μας παρείχε αποτελούν οδηγό για τις επόμενες ενέργειές μας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη συνάντηση με τους κκ Υπουργούς σημαντική ήταν η παρουσία της κας Αντωνίου Μαρίας, Διευθύντριας του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη καθώς και εκπροσώπων του κλάδου της γούνας (Αθανάσιος Λάγγας και Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων).
Προηγήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Τσούκα ενώ αξιοποιήθηκε η γνώση που αποκτήσαμε από τη συνάντηση στη Σιάτιστα με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και τους επιχειρηματίες του κλάδου.
«Είμαστε αποφασισμένοι και δουλεύουμε αδιάκοπα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε δυσλειτουργίες του παρελθόντος και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από τα τρέχοντα έκτακτα και ανεξέλεγκτα προβλήματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Επίσης να δημιουργήσουμε θετικές προοπτικές για το μέλλον σχετικά με την αγορά αλλά και με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της γούνας και τις επενδύσεις σ’ αυτόν.
Η Κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα και δηλώνει παρούσα στη διαμόρφωση της νέας προοπτικής, όπως προαναφέρθηκε.
Θα συνεχίσουμε με συστηματικό τρόπο και με το σκεπτικό ότι, όσα μας απασχολούν δεν είναι αιτήματα αλλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος των επαγγελματιών της γούνας δηλαδή της περιοχής μας με την Κυβέρνηση » καταλήγει ο κ. Αμανάτιδης.

Μοιραστείτε την είδηση