Γ. Κασαπίδης: Ανάγκη άμεσης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων των αξόνων 3 και 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

4 Min Read

Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων των αξόνων 3 και 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου(2007-2013), που εντάχθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην τρέχουσα, τονίζει με σχετικό του ερώτημα ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Δ. και βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης.

Παράλληλα, ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η καθυστερημένη καταβολή της ενίσχυσης σε συνδυασμό με το οικονομικό περιβάλλον και την υπέρμετρη φορολόγηση δυσχεραίνουν την υλοποίηση επενδύσεων.

- Advertisement -

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:     Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Βαγγέλη Αποστόλου

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 3 & 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013 που μεταφέρθηκαν ως έργα «γέφυρες» στο ΠΑΑ 2014-2020

 

Όπως είναι γνωστό 31/12/2015 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της περιόδου 2007 – 2013, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί τα επενδυτικά, ιδιωτικά και δημόσια, τα οποία εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2007 – 2013. Τα επενδυτικά αυτά δεν κατέφεραν να ολοκληρωθούν αφενός λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αφετέρου λόγω της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να παραχωρεί επενδυτικά δάνεια.

Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συγχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενταχθήκανε ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ της περιόδου 2014 – 2020. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τους, ανάλογα το μέτρο, κυμαίνεται μεταξύ τέλος Σεπτέμβρη και τέλος Δεκέμβρη 2016. Η ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν έγινε με ατομικές συμβάσεις, αλλά με συλλογικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Μέχρι τις 31/12/2015 και μετά από παρότρυνση των υπηρεσιών υποβλήθηκε πληθώρα αιτημάτων πληρωμής από τους επενδυτές, προκειμένου να επιτευχθεί ο κανόνας του ν+2 και να μη χαθεί Ενωσιακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, δεν έγινε εφικτή η καταβολή του συνόλου της αιτούμενης ενίσχυσης. Όσα επενδυτικά δεν πληρώθηκαν μέχρι τις 31/12/2015 θα πληρωνόντουσαν μετά την ημερομηνία αυτή και αφού πρώτα εντάσσονταν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Η καταβολή της ενίσχυσης των ανειλημμένων υποχρεώσεων σε άλλες περιπτώσεις καθυστέρησε υπερβολικά και σε άλλες δεν έχει καταβληθεί ακόμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, προκαλώντας σημαντική ζημιά στους επενδυτές, είτε γιατί έχασαν την τουριστική περίοδο όσο αφορά τις επενδύσεις στον αγροτουρισμό, είτε γιατί έχασαν την καλλιεργητική περίοδο όσο αφορά τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Ερωτάται ο Υπουργός

 

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των ανειλημμένων υποχρεώσεων του άξονα 3, του άξονα 4 και του Μέτρου 121(επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις); Ειδικά για τους άξονες 3 και 4 να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των αιτημάτων πληρωμής έργων του άξονα 3, του άξονα 4 και του Μέτρου 121 που υποβλήθηκαν μέχρι τις 31/12/2015 και δεν πληρώθηκαν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013; Ειδικά για τους άξονες 3 και 4 να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Πότε ξεκίνησε η καταβολή των ενισχύσεων των ανειλημμένων υποχρεώσεων και τι ποσά πληρώθηκαν για τον άξονα 3, τον άξονα 4 και το Μέτρο 121; Ειδικά για τους άξονες 3 και 4 να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Εάν δεν έχει καταβληθεί το σύνολο των ενισχύσεων που αφορούν αιτήματα πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων μέχρι πότε προγραμματίζεται να καταβληθούν;

Η καθυστερημένη καταβολή της ενίσχυσης, σε συνδυασμό με την συνέχιση της οικονομικής κρίσης και της υπέρμετρης φορολόγησης δυσχεραίνουν την υλοποίηση των επενδύσεων. Προγραμματίζεται ως εκ τούτου να χορηγήσετε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων;

Μοιραστείτε την είδηση