Γ.Ν Κοζάνης – Πτολεμαΐδας «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο»: Βράβευση στελεχών σε πανελλήνιο συνέδριο που αφορά τις υπηρεσίες υγείας

2 Min Read

Το Γ.Ν Κοζάνης – Πτολεμαΐδας «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη βράβευση στελεχών της σε πανελλήνιο συνέδριο που αφορά τις υπηρεσίες υγείας.
Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης του φορέα Πτολεμαΐδας και συντονιστής των δύο τμημάτων Πληροφορικής του ενιαίου νοσοκομεί-ου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Ευθύμιος Καραστογιάννης, με συνεισηγητή τον υπάλληλο του ακτινολογικού τμήματος του φορέα Πτολεμαΐδας, Αδάμ Αδαμίδη, απέσπασε «ΒΡΑΒΕΙΟ» για την εργασία με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας που διεξήχθη στις 12-14 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ευθύμιος Καραστογιάννης έχει αποσπάσει και στο παρελθόν την τιμητική διάκριση «Εύφημη Μνεία» στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υ-πηρεσιών Υγείας που διεξήχθη στις 7-8 Οκτωβρίου 2016 στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Πα-παγεωργίου» και το βραβείο «Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας» στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας που είχε διεξαχθεί στις 22-24 Οκτωβρίου 2010, στην Ηλεία.
Η διοίκηση του Γ.Ν Κοζάνης – Πτολεμαΐδας τους ευχαριστεί για την παρουσία του νοσο-κομείου μέσω αυτών σε πανελλήνιο συνέδριο της υγείας και την προβολή σε πανελλαδι-κό επίπεδο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που προ-σφέρει το νοσοκομείο προς τους πολίτες.

EK TΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση