Γ. Ζεμπιλιάδου: «Καρυπίδης και Μπίρος κρύβονται πίσω απ’ το δάχτυλο τους και παραπλανούν»

10 Min Read

Ανακρίβειες, γενικότητες και προσπάθεια αποπροσανατολισμού των πολιτών χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις των κ. Καρυπίδη και Μπίρου στο θέμα που αποκαλύψαμε σχετικά με την απευθείας ανάθεση έργου 400.000€ στη Φλώρινα.
Εκεί που ο κ. Περιφερειάρχης ξεπέρασε τον εαυτό του είναι στο θέμα της απευθείας ανάθεσης έργων ύψους των 8 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, για τα οποία αντί να απαντήσει με στοιχεία και ονόματα, κατέφυγε και πάλι σε αφορισμούς και επικαλέστηκε το καινούργιο που έφερε στην πολιτική σκηνή του τόπου!
Έλεος πια κ. Καρυπίδη. Στους πολίτες απευθύνεστε που τώρα πια σας ξέρουν καλά. Δεν μιλάτε μπροστά στον καθρέπτη σας!

Επί της ουσίας.
– Αντί να απαντήσουν για τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου μίλησαν για τη σκοπιμότητα του. Ποιος είπε να μη γίνει; Να γίνει χίλιες φορές αλλά να τηρούνται και όσα οι Νόμοι της πατρίδας προβλέπουν.
– Πήγαν να μπερδέψουν τον κόσμο επικαλούμενοι ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένταξη του έργου, χωρίς όμως ποτέ το Π.Σ. να πήρε απόφαση για ανάθεση του σε κάποιο συγκεκριμένο φορέα. Δηλαδή, φυσικά και είπαμε ναι να γίνει εκτιμώντας πως αυτό είναι σωστό, αλλά με συγκεκριμένες νόμιμες διαδικασίες.
– Καταγγείλαμε την απευθείας ανάθεση έργων σε ιδιωτικούς φορείς που δεν ελέγχονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου και επειδή από το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση μελετών και έργων. Δεν κάναμε λόγο για δημόσιους φορείς. Ο κος Καρυπίδης εμπλέκοντας, σκόπιμα, δημόσιους φορείς που δεν είναι καν σ’ αυτά τα 8 εκατ. ευρώ, επιχειρούν ξεκάθαρα να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι τάχα είμαστε ενάντια στην υλοποίηση έργων κ.τ.λ. κ.τ.λ. Όχι κ. Καρυπίδη. Είμαστε ενάντια στην αδιαφάνεια με την οποία διοικείτε εσείς και οι συνεργάτες σας.
– Επί της ουσίας ομολογούν πως παρέκαμψαν κάθε δημόσιο ελεγκτικό μηχανισμό και υποστηρίζουν πως το έκαναν για το καλό του τόπου. Σοβαρά; Οι Νόμοι βλάπτουν το καλό του τόπου και το ωφελεί ο κ. Περιφερειάρχης και οι συν αυτώ με το να τους παρακάμπει;
Σε ό,τι αφορά τον κ. Μπίρο, αφήνουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς του αντιλαμβανόμενοι πως βρίσκεται σε δύσκολη θέση και άρα μετέρχεται κάθε μέσο για να αμυνθεί. Δεν προσπερνάμε όμως πως στην απάντηση του παραδέχεται δύο σοβαρές παρατυπίες.
1. Την κατάτμηση του έργου και την απευθείας ανάθεση του, χωρίς μελέτη, επειδή οι ανάγκες του κτιρίου προκύπτουν ….. κατά περιόδους!!! Μα τι είναι ένα κτίριο; Κινούμενη μάζα που μεταλλάσσεται; Και πώς κρίνουμε τι χρειάζεται; Με το μάτι; Έλεος κ. Μπίρο. Στο 2017 βρισκόμαστε και αυτά που λέτε δεν γίνονταν ούτε το 1817! ).
2. Το έργο δεν το έκανε το Πανεπιστήμιο ελλείψει τεχνικής υπηρεσίας. Γιατί έχει ο Σύλλογος στον οποίο το ανέθεσε απευθείας;
Φυσικά δεν απάντησε σε κάποια άλλα σημαντικότερα, όπως:
• Αν υπάρχει θεώρηση της μελέτης της υπηρεσίας με τον προϋπολογισμό που ανέφερε δηλ τα 825 χιλιάδων ευρώ,
• Αν παρουσίασε την έγκριση μελέτης και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
• Αν αποδεικνύεται η ταυτοποίηση της μελέτης αυτής με τον προϋπολογισμό των 825 χιλιάδων €, με εκείνη των 400 χιλιάδων € και φυσικά
• δεν μας παρουσίασε τη σύμβαση με το Σύλλογο Διάδοσης Ελληνικών Γραμμάτων.
Γιατί άραγε;
Στην πρώτη μας ανακοίνωση για το θέμα καλούσαμε τον κ. Καρυπίδη να δείξει θάρρος, επιτέλους, και να πει την αλήθεια.
Δυστυχώς, πήρε πάλι το γνώριμο δρόμο. Των ύβρεων και της παρελθοντολογίας. Δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γι’ αυτό.
Στο παρελθόν ανήκει κι ας προσποιήθηκε πως είναι το μέλλον.
Υ.Γ. Στο παράρτημα που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικές απαντήσεις στα όσα ισχυρίστηκαν οι κ. Καρυπίδης και Μπίρος.
Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»
============================================
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1ο Δεν απαντήθηκε πως μπορεί να είναι νόμιμες οι ενέργειές για ανάθεση έργου με τη μορφή του Φορέα Υλοποίησης σε ΝΠΙΔ, όταν, η ΥΑ που αφορά στον Τοπικό Πόρο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 400/23.2.2013 (ΑριθμΔ25ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284) ορίζει ότι οι Φορείς αυτοί μπορούν να είναι ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (καταστρατηγούνται τα: άρθρο 4 «Δικαίωμα ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου….» και Άρθρο 6 «…Η υλοποίηση των τεχνικών έργων του Ε.Α.Π. γίνεται, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης, από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών ή Δήμων, εφόσον έχουντην απαραίτητη τεχνική συγκρότηση και δυνατότητα..» (πατήστε εδω για να διαβάσετε σχετικά)
Ακόμη λοιπόν και αν στον πίνακα της Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) εμφανίζεται η στήλη Φορέας Υλοποίησης …. αυτή είναι άνευ πραγματικής σημασίας καθώς καμία απόφαση ΠΣ δεν μπορεί να καταργήσει το Νόμο (ΥΑ)
2ο Δεν απάντησαν πως ενώ η Απόφαση του ΠΣ αφορά την ΕΝΤΑΞΗ του ΕΡΓΟΥ (ΑΔΑ: Ψ0ΞΩ7ΛΨ-ΝΑΨ: 15η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού: Εισηγούμαι την ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου του παρακάτω πίνακα: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε ομόφωνα την ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου του παρακάτω πίνακα:….») (πατήστε εδω για να διαβάσετε σχετικά)
Πουθενά δεν αναφέρεται οτην απόφαση η φράση «ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Φορέα Υλοποίησης του Έργου τον Σύλλογο … « και φυσικά ούτε η απόφαση του ΠΣ αναγράφει ότι «το ΠΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΔΕ ΦΟΡΕΑ…» Άρα ο Αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε απλά την ένταξη του έργου και αυτό αποφάσισε το ΠΣ
3ο Η μεθόδευση της απευθείας ανάθεσης που εφάρμοσαν έχει ως εξής: πρώτα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ εισηγείται στο ΠΣ την ένταξη του έργου στο ΕΑΠ. Η ένταξη λέει ο κος Καρυπίδης δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση ….άρα θεωρεί ότι δεν κάνουν αυτοί απευθείας ανάθεση υπό την έννοια της δημόσιας σύμβασης! (σημείο ..απάντησης ΘΚ «Η ένταξη ενός έργου στο ΕΑΠ δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει κατά τη φάση υλοποίησης και για τα έργα που αφορά ανάλογα με το φορέα υλοποίησης»)
Εδώ μπαίνει ο «χρήσιμος πίνακας» ο οποίος εκτός από το έργο ονοματίζει και τον Φορέα Υλοποίησης, το ΝΠΙΔ δηλαδή!
και λίγο πιο κάτω συνεχίζει λέγοντας ότι απευθείας ανάθεση κάνει ο Φορέας Υλοποίησης που επειδή είναι ΝΠΙΔ του το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει (παρ απάντησης ΘΚ «Η διαδικασία ανάθεσης από φορείς υλοποίησης σε τρίτους γίνεται ανάλογα με το καθεστώς που όμως διέπει, σε όμως περιπτώσεις ως δημόσια σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.»)!
Δηλαδή με λίγα λόγια επειδή το Δημόσιο Λογιστικό δεν μου επιτρέπει εμένα ως Δημόσιο Φορέα να κάνω απευθείας ανάθεση, δίνω το έργο απευθείας σε ιδιωτικό Φορέα τον ορίζω Φορέα Υλοποίησης για να την κάνει αυτός!
Σύνθετο ; ναι! αλλά μάλλον αξίζει τον κόπο!
4ο Θόδωρος Καρυπίδης: «…Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στη «Διαύγεια» και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για τη νομιμότητά τους….»
Οι αποφάσεις αναφέρονται στην ΕΝΤΑΞΗ πράξεων στο ΕΑΠ και ΟΧΙ στον Φορέα Υλοποίησης, κάτι που επίσης αποδεικνύει όπως έχουμε αναφέρει ότι η διαδικασία που η Περιφερειακή Αρχή ακολούθησε αποτελεί παραποίηση της απόφασης του ΠΣ.
5ο κατάτμηση του έργου: Αυτό είναι ο ορισμός της κατάτμησης των έργων και «σπάσιμο» τους ώστε να ανατίθενται απευθείας …. (παραβίαση εκτός του θεμικού πλαισίου δημοσίων έργων και του 3ου κριτηρίου Κριτηρίων επιλογής έργων / ενεργειών του ΕΑΠ όπως έχει εγκριθεί από το ΠΣ: Ολοκληρωμένος και λειτουργικά αυτοτελής χαρακτήρας και όχι αποσπασματική παρέμβαση και ενέργεια)
• Στέγη (7ΣΧ07ΛΨ-2ΥΤ: Δημόσιος Διαγωνισμός έκπτωση 61%) 53.196,00€
• Απευθείας ανάθεση (6ΨΠΚ7ΛΨ-Φ5Α) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘’ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ΄΄ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 24.600,00€
• Απευθείας ανάθεση στον Σύλογο την «Επισκευή κτιρίου πρώην παιδόπολης «Αγία Όλγα» με 300.000€
• πάλι Απευθείας ανάθεση στον Σύλογο την «Επισκευή κτιρίου πρώην παιδόπολης «Αγία Όλγα» (αύξηση προϋπολογισμού)» με 100.000€
• και στη συνέντευξη προαναγγέλλεται νέα αύξηση γιατί ξέχασαν λέει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ!
6ο παραβίαση και του 8ου κριτηρίου Κριτηρίων επιλογής έργων / ενεργειών του ΕΑΠ όπως έχει εγκριθεί από το ΠΣ (Αξιοπιστία – ικανότητα Φορέα Υλοποίησης σε σχέση με την υποβαλλόμενη Πρόταση)
7ο Το έργο μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, επειδή η παραχώρηση χρήσης για 25 χρόνια καλύπτει το θέμα της ιδιοκτησίας του κτιρίου
8ο Η επίβλεψη του έργου δεν μπορεί να γίνεται από την αρχαιολογική υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση