Γ. Ζεμπιλιάδου: Νέα μεγάλη επιτυχία του κ. Καρυπίδη! Η Δυτική Μακεδονία χάνει τη διαχείριση των λιμνών της που παραχωρείται σε γειτονικές Περιφέρειες!

4 Min Read

Το πέτυχε και αυτό ο κ. Καρυπίδης και η Περιφερειακή του αρχή!

Η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη από τις 13 Περιφέρειες της χώρας που με βάση  το σχέδιο Νόμου για τους νέους Φορείς Διαχείρισης Φυσικών Περιοχών όχι μόνο δεν αποκτά κανέναν νέο Φορέα, αλλά χάνει και  έναν απ’ τους δύο που είχε, αυτόν της λίμνης  Καστοριάς.

- Advertisement -

Έτσι, η διαχείριση των Λιμνών μας μαζί με τη διαχείριση των ορεινών όγκων του  Βούρινου, του Βόρα και του Βιτσίου περνάει στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ  ο Γράμμος περνάει στο Φορέα Διαχείρισης της Πίνδου με έδρα το Ζαγόρι της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα καταθέσαμε ήδη σχετική ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ερώτηση), απ’  το περιεχόμενο της οποίας φαίνεται ξεκάθαρα πως θα χάναμε και τον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης των Πρεσπών, ο οποίος διασώθηκε και παραμένει στην ευθύνη της Περιφέρειας μας, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του και των διακρατικών δεσμεύσεων που υπάρχουν. 

Είναι προφανής η προσπάθεια του αρμόδιου Υπουργείου να εντάξει σε καθεστώς διαχείρισης,  βιαστικά και με προχειρότητα, όλες τις  περιοχές  Natura της Χώρας μας, λόγω των επικείμενων κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό όμως γίνεται  σε βάρος ΜΟΝΟ της Δυτικής Μακεδονίας από τις δεκατρείς Περιφέρειες, παρόλο που έχει τις περισσότερες λίμνες και τα περισσότερα επιφανειακά νερά σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Γιατί βρέθηκε η Δυτική Μακεδονία με έναν μόλις Φορέα όταν η γειτονική Ήπειρος, για παράδειγμα, έχει πέντε (5), που μάλιστα επεκτείνονται ακόμα περισσότερο ενσωματώνοντας σε έναν υπερφορέα και τον Γράμμο που ως περιοχή Natura διαθέτει και εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και ετοιμότητα για να ξεκινήσουν έργα διαχείρισης;

Γιατί η Διαχείριση των Λιμνών μας πηγαίνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;

Γιατί ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή του Αρχή δεν απέτρεψαν αυτή την εξέλιξη; 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που αυτή η Διοικητική αλλαγή θα επιφέρει είναι πρόδηλες.

Τα έργα θα καθυστερήσουν, οι νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε άλλες περιοχές και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μας, που δένει αρμονικά, λίμνες, βουνά και ανθρώπους θα χαθεί ανάμεσα σε ψυχρά διοικητικά όρια Φορέων Διαχείρισης που θα προσπαθούν να συνδέσουν και να διαχειριστούν ασύνδετες μεταξύ τους περιοχές.

Η δική μας πρόταση είναι η  Δυτική Μακεδονία, εκτός από τον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης των Πρεσπών, να διεκδικήσει να ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ τον Φορέα για την Λίμνη της Καστοριάς και να τον ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ.

Ο Φορέας της Λίμνης Καστοριάς πρέπει να επεκταθεί παίρνοντας και τις πέντε Λίμνες της Περιφέρειας μαζί με τον Άγρα που έχει άμεση σύνδεση με τις λίμνες μας, το Μπούρινο και το Βίτσι.

Αφού εκχωρούμε τα βουνά μας, τον Γράμμο στην Ήπειρο, τον  Βόρα και Βέρμιο στην Κεντρική Μακεδονία τουλάχιστον ας κρατήσουμε τις λίμνες μας. Τα νερά μας.

Να διατηρήσουμε δηλαδή  τους δύο Φορείς Διαχείρισης που είχαμε επεκτείνοντας τον ένα από αυτούς.

Αυτός ο Σχεδιασμός που έγινε με προσχηματική Διαβούλευση και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Δήμων και των Φορέων της Περιφέρειας πρέπει να ανατραπεί. 

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά η άγνοια και η αδυναμία της Περιφερειακής αρχής να ασκήσει σωστά τα καθήκοντα της στοιχίζουν ακριβά σε όλους μας.

                                                                                        Γεωργία Ζεμπιλιάδου

                                                                                     Περιφερειακή Σύμβουλος

                                                                     Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Μοιραστείτε την είδηση