Γ. Ζεμπιλιάδου: Ζητείστε την παραίτηση του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπίρου

21 Min Read

Στις 7.9.2017 ο Συνδυασμός μας απηύθυνε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ερώτημα για την απευθείας ανάθεση έργου στην Π.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 400.000€.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τοπικό Πόρο και ο τρόπος με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή το προώθησε προς υλοποίηση καταστρατηγεί την Εθνική νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, το θεσμικό πλαίσιο του ΕΑΠ αλλά και κάθε αρχή ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνειας που θέτει το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις και τα γραφεία μελετών που ασχολούνται με τα δημόσια έργα κλείνουν το ένα μετά το άλλο και οι νέοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, τεχνίτες και απλοί εργαζόμενοι φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά και μεροκάματο, η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίζεται το Δημόσιο Χρήμα με αδιαφανείς διαδικασίες που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τόσο για την ορθή και νόμιμη αξιοποίησή του όσο και για τους σκοπούς που εξυπηρετεί αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης.

Σύντομο ιστορικό

Το Φεβρουάριο του 2015 έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ) η έγκριση πρακτικών της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ για την κατανομή των κονδυλίων για το έτος 2012, ύψους 25,7 εκ. €, που δόθηκαν με καθυστέρηση τριών χρόνων.

Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του κ. Καρυπίδη καλείται να διαχειριστεί πιστώσεις του Τοπικού πόρου Ανάπτυξης.

Στις 30 -3-2015, ένα μήνα μετά, έρχεται στο Π.Σ η έγκριση των πρακτικών της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ.

Στην εισήγηση του Περιφερειάρχη, ως Προέδρου της ΕΠ του ΕΑΠ, δεν γίνεται ούτε τότε, ούτε και στις επόμενες Διαπιστωτικές Πράξεις που ακολούθησαν, αναφορά για την απόφαση της ΕΠ του ΕΑΠ που να αφορά την ανάθεση έργων σε τρίτους φορείς που είναι ΝΠΙΔ. Ως εκ τούτου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΝΠΙΔ)

Η λίστα έργων που φαίνεται στην εν λόγω Εισήγηση του Περιφερειάρχη, έρχεται ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ στο ΕΑΠ όπως είναι άλλωστε και η αρμοδιότητα του ΠΣ.

Ωστόσο τότε για πρώτη φορά, ο πίνακας με την λίστα των έργων που έρχονται προς ένταξη από την Π.Ε. Φλώρινας και την Π.Ε. Κοζάνης, έχουν δίπλα στήλη με τίτλο Φορείς Υλοποίησης και αναγραφόμενους φορείς υλοποίησης έργων του ΕΑΠ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Η Εισήγηση αυτή καταψηφίζεται από τον Συνδυασμό μας και από άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης και φυσικά περνάει κατά πλειοψηφία.

Έκτοτε μια σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού ~ 8εκ.€ έχουν δοθεί προς υλοποίηση σε τρίτους φορείς ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Τι σημαίνει όμως το να αναλαμβάνουν ως Φορείς Υλοποίησης έργων του ΕΑΠ διάφορα Ν.Π.Ι.Δ;

Σημαίνει, πρακτικά, ότι ανατίθενται έργα και μελέτες με απευθείας ανάθεση σε (ΝΠΙΔ).

Ταυτόχρονα σημαίνει ότι παρακάμπτονται όλες οι διαδικασίες που ορίζει η Νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες.

Παρακάμπτονται, κατ΄ αρχήν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και τα όρια που ορίζει ο Νόμος για την απευθείας ανάθεση.

Παρακάμπτονται, ο έλεγχος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των προϋπολογισμών, οι εγκρίσεις μελετών, ο έλεγχος των Συμβάσεων και ο έλεγχος των δαπανών. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ.

Ακόμη χειρότερα, παρακάμπτεται ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και φυσικά παρακάμπτεται και η ανάρτηση οποιουδήποτε στοιχείου (ανάδοχοι, σύμβαση, πληρωμές κ.λ.π.) στη Διαύγεια!

Η διαφορά αυτής της διαδικασίας από τις γνωστές διαδικασίες των Προγραμματικών Συμβάσεων (ΠΣ) είναι ότι αυτές, περνούσαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τόσο η υλοποίηση όσο και οι δαπάνες ελέγχονταν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου, καθώς στην επιτροπή παρακολούθησης κάθε Προγραμματικής Σύμβασης μετέχουν εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι ο εκάστοτε Δημόσιος Φορέας. Πάνω απ’ όλα βέβαια υπήρχε μια σύμβαση, ανάδοχοι και δαπάνες που αναρτιόνται στη Διαύγεια και άρα μπορούσαν να ελεγχθούν εύκολα.

Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο η διοίκηση Καρυπίδη αντί να περιορίσει τις Προγραμματικές Συμβάσεις που ήδη με την έκταση που είχαν πάρει, στερούσαν δουλειές από την αγορά, ευκαιρίες για την υλοποίηση μελετών και έργων και αποφάσισε να πάει σε ένα ακόμη πιο αρνητικό σύστημα, για το σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μελετών και των κατασκευών και κυρίως ένα σύστημα που παραβιάζει κατάφορα όλο το θεσμικό πλαίσιο.

Πιθανόν, ο λόγος που η διαδικασία αυτή παρακάμφθηκε είναι γιατί είχαν ήδη προκύψει περιπτώσεις όπου τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχαν εντοπίσει ότι πίσω από πολλές προγραμματικές συμβάσεις που χρηματοδοτούνταν από τον τοπικό Πόρο, και όχι μόνο, κρύβονταν στην ουσία απευθείας αναθέσεις έργων και μελετών, κάτι βεβαίως που είναι παράνομο και γι αυτό οι συμβάσεις αυτές ακυρώνονταν κατά περίπτωση!

Αντί λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή να διορθώσει τα κακώς κείμενα τα χειροτέρεψε.

Ανέθεσε την υλοποίηση μελετών και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΑΠ απευθείας σε Ν.Π.Ι.Δ.

Σε φορείς δηλαδή που δεν διέπονται από το Δημόσιο Λογιστικό και έτσι δεν υποχρεούνται να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και να περνούν οι δαπάνες τους από τους μηχανισμούς ελέγχου όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και να δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Το ερώτημα είναι επιτρέπεται να το κάνουν αυτό;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα. ΟΧΙ.

Κατ’ αρχήν γιατί οι Δημόσιοι Φορείς διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και ως εκ τούτου οφείλουν να το διαχειρίζονται με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στο δημόσιο.

Αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά το ΕΑΠ (ΥΑ αριθμ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284 ΦΕΚ 400/22.02.2013 τεύχος Β΄), είναι σαφές . Φορείς ΝΠΙΔ όπως ο εν λόγω Σύλλογος στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, μπορούν να προτείνουν έργα με την υποβολή σχετικού δελτίου (άρθρο 4 «….δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου….» Το ΠΣ σύμφωνα με την ίδια ΥΑ έχει την ευθύνη ένταξης του έργου.

Και οι Δικαιούχοι των πόρων, άρα και Φορείς Υλοποίησης των πράξεων, είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ, τα οποία φυσικά, αν αυτό είναι απαραίτητο, μπορούν να συμβάλλονται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τρίτους φορείς, όπως ορίζει η Νομοθεσία περί Προγραμματικών Συμβάσεων.

Είναι άλλο, λοιπόν, το ποιος μπορεί να προτείνει ένα έργο ή μια μελέτη και άλλο ποιος μπορεί να είναι Φορέας Υλοποίησης ενός Έργου ή μιας Μελέτης.

Όπως άλλο είναι το να συμβάλλονται Δήμοι και Περιφέρειες με τρίτους φορείς, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού εξηγήσουν φυσικά γιατί κρίνεται απαραίτητο να συμβεί κάτι τέτοιο.

Σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση έργων και μελετών αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία που με σαφήνεια περιγράφεται τόσο στο Ν 3316/2005 («Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις») όσο και στο Ν4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών /προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η ως άνω Νομοθεσία προσαρμόζει το Εθνικό νομικό Πλαίσιο στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με την οποία, ΚΑΝΕΝΑ έργο άνω των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) δεν ανατίθεται πλέον απευθείας, εκτός κι αν πρόκειται για έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

Έτσι όλα τα έργα άνω των 20.000,00 € εκτελούνται με «…χρονοβόρες» κατά τον Αντιπεριφερειάρχη, διαγωνιστικές διαδικασίες (~2-3 μήνες ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου), οι οποίες εξασφαλίζουν τη Διαφάνεια και τον Ανταγωνισμό στην κατακύρωση ενός έργου σε Ανάδοχο.

«Επισκευή κτιρίου Παιδόπολης «Αγία Όλγα»

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Νοεμβρίου 2016 αποφασίσθηκε μετά από Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μπίρου, οµόφωνα η ένταξη στο ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος) 2012-2016 του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδόπολης «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα, με προϋπολογισμό 300.000€.

Η ιστορικότητα του κτιρίου, η πολιτισμική του αξία κι η ανάγκη να συντηρηθεί για να αναδειχθεί και να διατηρηθεί, οδήγησαν στην ομόφωνη υπερψήφιση της πρότασης.
Η ψήφιση από μεριάς μας της ένταξης του έργου στο ΕΑΠ, στερεί πιστεύουμε οποιαδήποτε σκέψη από οποιονδήποτε, ότι ο Συνδυασμός μας, όπως και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν ήθελε την υλοποίηση του Έργου

Στη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2017, το έργο ήρθε και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο με νέα Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, προκειμένου αυτή τη φορά να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 100.000€ και το συνολικό κόστος να διαμορφωθεί πλέον στα 400.000€.

Ο Συνδυασμός μας καταψήφισε την Εισήγηση (τη δεύτερη) καθώς αυτό το πρόσθετο κόστος των 100.000€ δεν τεκμηριωνόταν από κάποια υπηρεσιακή τεχνική έκθεση.

Η ασάφεια της Εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, μας οδήγησαν να εξετάσουμε εκ νέου τα στοιχεία του έργου για να διαπιστώσουμε γιατί και πώς δημιουργούνταν αυτή η καθόλου αμελητέα διαφορά.

Αυτό που διαπιστώσαμε μας άφησε κυριολεκτικά άφωνους. Ένας ιδιωτικός φορέας υλοποιούσε με απευθείας ανάθεση ένα έργο 400.000€.

Καταθέσαμε άμεσα Γραπτή Ερώτηση στον Πρόεδρο του ΠΣ με την οποία ρωτούσαμε:

1ο Με ποιες διαδικασίες υλοποιεί το έργο ο εν λόγω Φορέας; Με ποιες διαγωνιστικές διαδικασίες και με τι είδους δημοσιοποίηση έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου σε ένα ΝΠΙΔ όπως ο “Σύλλογος Ελληνικών Γραμμάτων”;

Η απάντηση στο ερώτημα ήταν ότι καμία διαγωνιστική διαδικασία δεν έγινε. Έργο 400.000€ ανατέθηκε απευθείας στο Σύλλογο γιατί οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, σύμφωνα με την προφορική απάντηση του κου Μπίρου στη γραπτή μας ερώτηση …. είναι χρονοβόρες!

Στη συνέχεια στη γραπτή του απάντηση προς τον Συνδυασμό μας αναφέρει: ” τα παραπάνω περιγραφόμενα δεν συνιστούν απευθείας ανάθεση έργου υπό την έννοια του όρου που χρησιμοποιείται στην νομοθεσία Δημοσίων Έργων (ν.4412/2016) αλλά αφορά την χρηματοδότηση συγκεκριμένου συλλόγου με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό του ΕΑΠ…”

Όμως το άρθρο 4 της ΥΑ για το ΕΑΠ που προαναφέρθηκε ορίζει με σαφήνεια ότι οι εν λόγω φορείς έχουν αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα πρότασης ( «….δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου….» )

Όμως το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης εξαπάτησε το ΠΣ το οποίο ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: (10ηΔΠ/13.12.2016/ 7ΧΓ27ΛΨ-ΘΥΜ, Θέµα 1ο : Hµερήσιας ∆ιάταξης Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2012-2016, µετά την 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.): ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την ένταξη και τροποποίηση των έργων του ΕΑΠ 2012-2016 Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µετά την 10η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα…ΤΊΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Ένταξη νέων έργων και τροποποιήσεις έργων στο πλαίσιο του ΕΑΠ 2012- 2016 ανά Φορέα Πρότασης»)

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι και αλλιώς. Γιατί εκ του νόμου ο τρόπος εκτέλεσης ενός έργου (με διαγωνισμό, διαπραγμάτευσή, ανάθεση κλπ) αποτελεί ξεχωριστή εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΡΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Περιφερειακό Συμβούλιο, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

2ο Στο ερώτημα γιατί δεν έκανε το έργο το Πανεπιστήμιο, ως αιτιολογία ο κ. Μπίρος στην απάντησή του αναφέρει ότι: “Το Πανεπιστήμιο με επιστολή του στις 5/9/2011 δήλωσε την αδυναμία του να επισκευάσει το κτίριο γιατί ήταν αδύνατο λέει να λάβει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αφού αυτό δεν του ανήκε κατά πλήρη κυριότητα.”

Αστεία δικαιολογία. Αφού η χρηματοδότηση είναι από τον Τοπικό Πόρο που κολλάει το ΕΣΠΑ; Ακόμη πιο αστείο βέβαια είναι ότι εφόσον υπάρχει 25ετής παραχώρηση του κτιρίου βεβαίως το Πανεπιστήμιο μπορούσε να είναι Φορέας Υλοποίησης του Έργου ακόμη και από το ΕΣΠΑ. Γιατί λοιπόν το Πανεπιστήμιο δεν έκανε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για να υλοποιηθεί το έργο όπως το αντίστοιχο της Πανεπιστημιούπολης στη Κοζάνη;

Μήπως ο λόγος είναι ότι αν ο Φορέας Υλοποίησης του έργου ήταν το Πανεπιστήμιο ή η Περιφέρεια, θα έπρεπε να γίνει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία;

3ο Η απευθείας ανάθεση δράσεων του ΕΑΠ (Τοπικού Πόρου) σε φορείς που δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό πώς διασφαλίζει την διαφάνεια διαχείρισης; Ποιος κοστολογεί το έργο και ποιος πιστοποιεί τις δαπάνες;

Ο Αντιπεριφερειάρχης στην παρ. 7 της απάντησης του λέει : “Ο προϋπολογισμός ήταν πρόταση του Συλλόγου.”
Στην 9η παράγραφο αναφέρει ότι η εκτίμηση του κόστους των εργασιών έγινε από τη ΔΤΕ της ΠΕ Φλώρινας σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο εργασιών του δημοσίου με συνολικό κόστος 825.000€

Άρα η κοστολόγηση έγινε από τον Σύλλογο! Ο π/υ που μας δόθηκε ως π/υ της Υπηρεσίας θεωρείται άτυπος καθώς θα έπρεπε να είναι τμήμα μιας εγκεκριμένης μελέτης. Η έγκριση της μελέτης και ο τρόπος εκτέλεσης έργου έπρεπε να γίνουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάτι που όμως ουδέποτε έγινε.

Άρα ο Σύλλογος κοστολόγησε το έργο και του έγινε απευθείας ανάθεση!

4ο Τι τεχνική υπηρεσία έχει ο εν λόγω φορέας που μπορεί να υλοποιεί έργο τέτοιου προϋπολογισμού;

Δεν έχει Τεχνική υπηρεσία και τη δουλειά την αναθέτει σε εξωτερικό ιδιώτη μελετητή.

Τι να πει, λοιπόν, κανείς γι’ αυτή τη διαδικασία!

Ο ίδιος ο Σύλλογος κοστολογεί το έργο με 400.000€, η πιστοποίηση των δαπανών γίνεται και πάλι από το Σύλλογο αφού δεν εμπλέκονται οι υπηρεσίες και αφού δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου που αναθέτει και του Συλλόγου που υλοποιεί, και κανείς δεν ξέρει την πραγματική αξία του έργου που τελικά υλοποιείται.

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ! Γιατί αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης στη δισέλιδη απάντησή του δεν μας ενημερώνει σε ποιον ή σε ποιους ανέθεσε την κατασκευή του έργου;

5ο Μετά απ’ όλα αυτά προκύπτουν και άλλα εύλογα ερωτήματα:
Έχουν ορισθεί ως φορείς υλοποίησης του ΕΑΠ (Τοπικού Πόρου) και άλλοι φορείς που δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό; Αν ναι, ποιοι και σε ποια έργα και σε ποιες μελέτες;
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται εκτός από την Περιφέρεια και από τους ΟΤΑ ως δικαιούχους του Τοπικού Πόρου;

Θέσαμε τα ερωτήματα και απάντηση δεν πήραμε. Απόλυτη σιωπή. Γιατί άραγε;
Ψάξαμε και βρήκαμε την απάντηση.

Έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8εκ.€, , έχουν δοθεί προς υλοποίηση σε τρίτους φορείς με απευθείας ανάθεση.

Δηλαδή, επί της ουσίας έχουμε καταστρατήγηση κάθε έννοιας δικαίου και δημιουργία συνθηκών άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού, σε μια αγορά εργασίας που περνάει τις δυσκολότερες μέρες της.

Συμπερασματικά

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει πως η διοίκηση του κ. Καρυπίδη, ο ίδιος ως Πρόεδρος της ΕΠ του ΕΑΠ και ο Αντιπεριφερειάρχης κος Μπίρος επιλέγοντας το δρόμο των απευθείας αναθέσεων έργων και μελετών του Τοπικού Πόρου, σε ιδιωτικούς φορείς προσδίδοντάς τους την ιδιότητα του Φορέα Υλοποίησης, καταστρατηγεί τόσο την ΥΑ που διέπει την διαχείριση του ΕΑΠ, κυρίως όμως καταστρατηγεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και καταργεί τις αρχές του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κος Μπίρος ουσιαστικά εξαπάτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς χρησιμοποίησε κατά παράβαση της νομοθεσίας, την έγκριση ένταξης του έργου και ως τρόπου εκτέλεσης έργου με έγκριση απευθείας ανάθεσης σε ιδιωτικό φορέα, έγκριση που ουδέποτε του δόθηκε.

Δεν είμαστε απέναντι σε κανένα ιδιωτικό φορέα και κυρίως δεν είμαστε απέναντι σε πολλά από αυτά τα έργα ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Αγ. ΟΛΓΑΣ.

Είμαστε όμως απέναντι και αντίθετοι στις αδιαφανείς διαδικασίες που δημιουργούν “δύο μέτρα και δύο σταθμά”, διαμορφώνοντας κατηγορίες ευνοημένων και αδικημένων.

Το συνολικό ποσό των περίπου οκτώ (8), περίπου, εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων με απευθείας αναθέσεις μόνο αμελητέο δεν είναι και οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δικαιούνται να γνωρίζουν πώς και πού διατέθηκε και πάνω απ’ όλα γιατί αποφασίστηκε αυτός ο επιλεκτικός τρόπος διάθεσης του που εκ των πραγμάτων αποκλείει πάρα πολλούς που έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το αυτονόητο.

Δηλαδή την υλοποίηση κάποιου έργου ή κάποιας μελέτης, για να έχουν και αυτοί δουλειά και να μην αναγκαστούν να κλείσουν το γραφείο ή την εταιρεία τους και να μεταναστεύσουν.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε μετέτρεψε το ΕΑΠ από ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, σε εργαλείο παράκαμψης της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, μελετών και προμηθειών.

Εργολήπτες και μελετητές που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ακούν για εκατομμύρια που διατίθενται από το ΕΑΠ αλλά δεν βλέπουν διαγωνισμούς.

Η αγορά έχει «στεγνώσει» κυριολεκτικά.

Και μετά περισσεύουν τα κροκοδείλια δάκρυα για τους νέους επιστήμονες, τα παιδιά μας, που φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν την τύχη τους και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα μελετητικά γραφεία που σβήνουν.

Μέχρι σήμερα, είναι πολλά τα ολισθήματα και οι παρατυπίες που εντοπίσαμε κατά τη διοίκηση της Περιφέρειας από τον κ. Καρυπίδη και τους συνεργάτες του.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Σε ό,τι κι αν αποκαλύψαμε μας έβρισαν, το διέψευσαν και έπειτα δεν ήξεραν πώς να δικαιολογηθούν παραδεχόμενοι την αλήθεια.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η αλήθεια πρέπει να λάμψει.

Έτσι θα ωφεληθεί το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι θα νιώσει το σύνολο των ανθρώπων που αποφάσισαν να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο μας πως έχουν και αυτοί τις ίδιες ευκαιρίες, μέσα σ’ ένα πλαίσιο νομιμότητας και ισονομίας.

Για μας κανείς δεν είναι απέναντι. Μόνο όσοι παραβιάζουν κάθε έννοια Νόμου και ηθικής.

Τα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις των ~8 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να τα βρει ο καθένας στη Διαύγεια.

Εμείς όμως καλούμε τον ίδιο τον κ. Καρυπίδη να τα δώσει στη δημοσιότητα, εξηγώντας τα πώς και τα γιατί.

Έτσι θα αποδείξει πως εννοεί όσα λέει και δεν είναι οι ατάκες του για διαφάνεια και ισοτιμία απλώς λόγια του αέρα.

Εμπρός λοιπόν. Θάρρος κ. Καρυπίδη!

Ξεκινήστε άμεσα κάνοντας το αυτονόητο.

Ζητείστε την παραίτηση του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπίρου

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Μοιραστείτε την είδηση