Γ. Ζεμπιλιάδου: Έτσι χάθηκε το παιχνίδι για τις επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονίας- Πρόταση για το πως μπορεί να διορθωθεί

9 Min Read

Στις 19/3/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που βλέπει να δημιουργεί η Πανδημία στην οικονομία και τον κίνδυνο κατάρρευσης των Επιχειρήσεων στην Ευρώπη εκδίδει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ C(2020) 1863/19.3.2020 με τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

Η απόφαση αυτή της ΕΕ δίνει ουσιαστικά ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να  αντιμετωπίσουν την Πανδημία κατά παρέκκλιση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ που αφορούσαν στον ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.

- Advertisement -

Έτσι δίνει το πράσινο φως για να δοθεί ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις και να καλύψουν με επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις μισθών κλπ, όλες τις ανάγκες τους μέχρι 800.000 €

Η Δυτική Μακεδονία είχε μπει ήδη στη δίνη της Απολιγνιτοποίησης αλλά είχε το δικό της ΠΕΠ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της.

Το ΠΕΠ εκείνη τη χρονική στιγμή είχε ελάχιστη απορρόφηση (~18%) δηλαδή από τα 340εκ€ που είχε οι πληρωμές ήταν 71 εκ € και οι συμβάσεις έργων κάλυπταν 128 εκ €. Ενώ ακόμα δεν είχαν καν ενταχθεί ~90 εκ €. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΧΕ ~ 200 εκ € αδέσμευτα που μάλιστα κινδύνευαν και να χαθούν αφού κατά τον Περιφερειάρχη δεν υπήρχαν και ώριμα έργα. ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Στις 29/5/2020 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποιώντας την απόφαση της Επιτροπής, στέλνει επιστολή με αρ.πρ. 1046/29-5-2020 με την οποία αφενός ενημερώνει τις Περιφέρειες ότι θα πάρει χρήματα από τα ΠΕΠ προκειμένου να ενισχυθεί η Εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του covid, αφετέρου τους ενημερώνει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την υλοποίηση των προγραμμάτων τους καθώς μέσω υπουργικών αποφάσεων (Υ.Α) θα εγκρίνει την υπερδέσμευση πόρων όπου οι ίδιες επιλέξουν, αξιοποιώντας την απόφαση της Ε.Ε που πλέον επιτρέπει στις Περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του ΠΕΠ μεταφέροντας τα στις Επιχειρήσεις για να μην μείνουν αναπορρόφητα και χαθούν (πατήστε εδώ και εδώ για να διαβάσετε σχετικά).

Η Περιφερειακή Αρχή  παρά το γεγονός ότι ζει ήδη την κρίση της Απολιγνιτοποίησης, με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (συμμετέχει και το ΕΒΕ!!!) εκχωρούν τα ποσά που τους ζητήθηκαν και  τα μεταφέρει στο Υπουργείο (45,5 εκ €) ,(πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ για να διαβάσετε σχετικά) που τα αφαίρεσε από αντίστοιχους άξονες ως εξής:

  • 10 εκ από τον Άξονα 3 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ,
  • 25 εκ € από τον Άξονα 7 Προώθηση των Βιώσιμων Μεταφορών και
  • 10,5 εκ € από τον Άξονα 11 Επένδυση στην Εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή του κ. Κασαπίδη αφαίρεσε χρήματα από τον Άξονα 3 των Επιχειρήσεων  αντί να τις ενισχύσει.

Ακόμη χειρότερα στη συνέχεια και σε εφαρμογή της επιστολής του Υπουργού και έχοντας περάσει η λαίλαπα για τις Επιχειρήσεις του πρώτου εθνικού lockdown, θα περίμενε κανείς ότι ο Περιφερειάρχης θα ζητούσε ενίσχυση του Άξονα 3 για τις επιχειρήσεις τον οποίο είχε αποδεκατίσει…

Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ αλλά άλλων Αξόνων, όταν για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης  της Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε αύξηση των πόρων του Άξονα για τις επιχειρήσεις κατά 276%

Γιαυτό οι δικές μας επιχειρήσεις έχουν μόνο 10 εκ € διαθέσιμα το λιγότερο από όλες τις Περιφέρειες, ενώ οι άλλες πολύ περισσότερα!!!

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ζήτησε ο Περιφερειάρχης της  Δυτικής Μακεδονίας και τι πχ ο της  Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Κεντρική Μακεδονία (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά, βλ έχοντας υπόψη 10)

ζήτησε την έγκριση υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας 02, 03, 04, 06, 9Α και 9Β του προγράμματος (όπου ο Άξονας 3 είναι αυτός που αφορά τις ΜΜΕ)

Έτσι με το ΦΕΚ ΦΕΚ 3290/6-8-2020  εγκρίθηκε η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ                        ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 170,21%

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 276,57 % (σημ αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία που είχε 97 εκ € στον Άξονα 3 μπορεί να κάνει εντάξεις μέχρι 269 εκ € εξ ου και η προκήρυξη 150 εκ € που έκανε)

04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 316,31%

06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 201,21%

09Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ 132,57%

09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ 133,34% ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 148,92%

Η Δυ τικήΜακεδονία (πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικά βλ. έχοντας υπόψη 12)

ζήτησε την έγκριση υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ 6 και 11 του προγράμματος και όχι στον Άξονα 3 που αφορά τις επιχειρήσεις

Και αυτό που ζήτησε αυτό εγκρίθηκε (με προσθήκη από το Υπουργείο(;) και του Άξονα 5 για την κλιματική Αλλαγή, λόγω προφανώς Απολιγνιτοποίησης).

Έτσι με το ΦΕΚ 2995/20-7-2020 εγκρίθηκε η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ως ακολούθως:

ΑΠ ΤΙΤΛΟΣ                                 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων            132,00%

6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων     273,23%

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση                                                                                                                    196,62%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.                                                                                                                                          150,13%

Δηλαδή ο Άξονας 3 που αφορά τις Επιχειρήσεις επειδή δεν ήταν στο αίτημα της Περιφερειακής Αρχής, έμεινε με τα κουτσουρεμένα 19εκ€ εξ ου και η Πρόσκληση με μόλις 10 εκ € και η ρήση του Αντιπεριφερειάρχη να το αυξήσει στα 20 εκ €! Δηλαδή να φτάνει για 4.000 επιχειρήσεις από τις 39.000 που έχει η Περιφέρεια και να μείνουν εκτός οι 35.000 ΜΜΕ

Μετά την καταστροφική διαχείριση του θέματος από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή το ερώτημα είναι: Τι μπορεί να γίνει τώρα;

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Με δεδομένα:

  • την συνέχιση των προβλημάτων της Πανδημίας, που στη Δυτική Μακεδονία έχουν κορυφωθεί μετά και το δεύτερο lockdown που λόγω και του τοπικού χαρακτήρα πλήττουν λόγω ανταγωνισμού ακόμα χειρότερα τις επιχειρήσεις μας και
  • του γεγονότος ότι είναι σχεδόν βέβαιη η παράταση του Προγράμματος της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης αλλά και των υπόλοιπων εργαλείων ανακούφισης των επιχειρήσεων, μέχρι και τον Ιούνιο του 2021

1ο Να γίνει ΤΩΡΑ εκ νέου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και να ζητηθεί η έγκριση υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 3 (ΑΠ3) κατά 316 % (60 εκ €) και να εκδοθεί νέο ΦΕΚ. 

2ο Να δοθούν για τη ΔΜ τα 46 εκ € που αφαιρέθηκαν λόγω της κατάστασης που προκαλεί η Απολιγνιτοποίηση  ή να γίνει μεταφορά πόρων από τους Άξονες που έχουν μηδενική ή/και ελάχιστη απορρόφηση

3ο Να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω των 10.000 €

4ο Να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικα εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που προβλέπει η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προαναφέρθηκαν για το σύνολο των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση