Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Πολιτών του Βελβεντού

0 Min Read

Προσκαλούνται τα μέλη της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 8:00 βραδινή, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με τα παρακάτω θέματα: 

  1. Ετήσιος Απολογισμός δράσης Μαρτίου 2015-Μαρτίου 2016.
  2. Ετήσιος Οικονομικός απολογισμός Μαρτίου 2015-Μαρτίου 2016
  3. Προϋπ/σμός νέας διαχειριστικής περιόδου 4ος/2016-3ος 2017
  4. Σχεδιασμός δράσεων επόμενου 6μήνου.
  5. Διάφορα θέματα-Δράση Συντονιστικής Επιτροπής-Συζήτηση.

 

- Advertisement -

Το Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  

Μοιραστείτε την είδηση