Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου

2 Min Read

Σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 του Καταστατικού, σας προσκαλούμε στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Ιστορικού, Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης, την Τετάρτη 20
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:00μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τ’ ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018
3. Οικονομικός Απολογισμός χρήσης 2018
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (για το έτος 2018)
5. Ψήφιση του προϋπολογισμού χρήσης 2019
6. Διάφορες προτάσεις.
7. Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2018
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας (άρθρο 17 του Καταστατικού) η Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00μ.μ. στον ίδιο χώρο (αίθουσα του
Μουσείου) και σε περίπτωση και πάλι μη ύπαρξης απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 04
Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00μ.μ. στον ίδιο χώρο (αίθουσα Μουσείου).
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης (Γ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Σημείωση: Παρακαλούνται τα μέλη, που οφείλουν ετήσιες συνδρομές για τα έτη 2018, 2017 και
προηγούμενα, εάν επιθυμούν να διατηρηθεί η ιδιότητά τους, του τακτικού μέλους του Συνδέσμου,
να φροντίσουν για την οικονομική τους τακτοποίηση πριν την έναρξη των εργασιών της Γεν.
Συνέλευσης (Γ.Σ.), ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του 7 άρθρου του καταστατικού (διαγραφή
μελών).
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

- Advertisement -

O Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαμιζίδης Ιωάννης

Μοιραστείτε την είδηση