Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου

1 Min Read

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

- Advertisement -

 

  • Διοικητικός Απολογισμός έτους 2018
  • Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός χρήσης οικονομικού έτους 2018
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση οικονομικού έτους 2018
  • Έγκριση των πεπραγμένων
  • Προϋπολογισμός έτους 2019
  • Προτάσεις- Ανακοινώσεις του Συνδέσμου

7)Εκλογή Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

 

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την 1η Γ.Σ., η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μμ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

 

Αν και τη δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ, οδός Μπουσίου και Εστίας 3, 1ος όροφος, με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Τσιομπάνου Μαρία                                 Αποστολίδης Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ                         Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ

 

Μοιραστείτε την είδηση