Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Στηρίζουμε τις γυναίκες για να μπουν στην αγορά εργασίας με ίσους όρους

2 Min Read

“Σε κάθε ομιλία μου, τονίζω πως βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μας. Η ανεργία, όμως, δεν πλήττει μόνο τους νέους και για να την αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Τις θέσεις δημιουργούν τα έργα και τα έργα υλοποιούνται με τις χρηματοδοτήσεις.

- Advertisement -

Χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα άλλα Χρηματοδοτικά Μέσα.

Έτσι θα κάνουμε πράξη και τις άλλες άμεσες Προτεραιότητες μας που είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για:

τα 433 (1,5%) μονογονεϊκά νοικοκυριά, όπου ο γονέας δεν εργάζεται,

τα 2.269 (8,0%) νοικοκυριά με δύο άνεργους γονείς και

τα ΑΜΕΑ.

τους ανέργους άνω των 55 για να εξασφαλίσουν την έξοδο τους στη σύνταξη

την προώθηση δράσεων για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας.”

Αυτά τόνισε η υποψήφια Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδου απαντώντας στα εύλογα ερωτήματα των πολιτών της Περιφέρειας μας για το τι θα γίνει με την ανεργία που τα τελευταία χρόνια διογκώθηκε και έφτασε σε τρομακτικά νούμερα.

Η επικεφαλής του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ αναφέρθηκε ειδικότερα στις γυναίκες που είναι, επίσης, τα μεγάλα θύματα της ανεργίας, όπως και οι νέοι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: “Για τις γυναίκες δεν αρκεί φυσικά μόνο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε και τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν να τις αξιοποιήσουν, καθώς είναι γνωστό πως οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι επιφορτισμένες και με τις διάφορες οικογενειακές υποχρεώσεις. Γι’ αυτό μέσα στο πρόγραμμα μας είναι η υλοποίηση και η στήριξη των απαραίτητων προνοιακών και κοινωνικών δομών που θα λύνουν τα χέρια των γυναικών και θα τις επιτρέπουν να μπουν στην αγορά εργασίας με ίσους όρους.”

Μοιραστείτε την είδηση