ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αίτημα παράτασης υποβολής φακέλων υποψηφιότητας Νέων Γεωργών

3 Min Read

Παράταση στο χρόνο υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας των Νέων Γεωργών, ζητά το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή που απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

- Advertisement -

Με την ΚΥΑ 3764/29-09-2021 ορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ με την απόφαση 4704/11-11-2021 ξεκίνησε η 3η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1

Η στήριξη και ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας είναι μια εξαιρετικά σημαντική δράση. Ταυτόχρονα όμως είναι ανασφαλές και ανησυχητικό για την επιτυχή ολοκλήρωσή της το ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεση τους οι γεωτεχνικοί –  μελετητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους υποψηφιότητας.

Ένας μήνας (από 12-11 ως 14-12) είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά/επιχειρηματικά προγράμματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και προκηρύσσονται κάθε 5 έτη στην Ελλάδα. Η διαδικασία κατάθεσης φακέλων απαιτεί πολλές διαδικασίες και διαφορετικά στάδια στα οποία εμπλέκονται εκτός από τους μελετητές και υπηρεσίες καθώς και άλλοι επαγγελματίες. Ο προβληματισμός μας επικεντρώνεται κυρίως στα παρακάτω σημεία της διαδικασίας συμπλήρωσης των φακέλων των ενδιαφερομένων:

  1. Στον χρόνο που χρειάζονται τα ΚΕΠΥΕΛ για την εξέταση των αιτημάτων για έκδοση βεβαίωσης νεοεισερχόμενου. Υπάρχουν αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί ακόμη παρόλο που έχουν κατατεθεί σχεδόν πριν ένα μήνα, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν και νέες εκκρεμότητες από τη στιγμή που θα εξεταστούν οι αιτήσεις για τα ΜΑΑΕ.
  2. Στον χρόνο που απαιτούν υπηρεσίες όπως τα ΚΕΠ, οι δήμοι, η εφορία, για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που απαιτούνται από το υπομέτρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που αργούν οι εκδόσεις πιστοποιητικών και βεβαιώσεων λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών.
  3. Στον χρόνο που απαιτείται για τη σωστή συμπλήρωση των δεδομένων στο ΠΣΚΕ καθώς η αποσφαλμάτωση δεν είναι πλήρης και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή από μέρους των μελετητών στην καταχώρηση των στοιχείων και την επισύναψη των δικαιολογητικών.

Επιπλέον, τη διαδικασία περιπλέκει και καθυστερεί ακόμη περισσότερο η εξάπλωση του COVID 19 και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την αποφυγή της διασποράς του.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να μη γίνουν λάθη και παραλήψεις στο τόσο σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα μέτρο, ζητάμε παράταση ενός (1) μήνα για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας. Περαιτέρω, προτείνουμε, να μην επιτρέπει το σύστημα την εισαγωγή νέων αιτήσεων, δηλαδή να “κλείσουν” τα πρωτόκολλα για την υποβολή φακέλων στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και να δοθεί πέρα του χρόνου αυτού ένας μήνας ακόμη στους μελετητές ώστε να καταγράψουν στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, να ετοιμάσουν τις τεχνικές εκθέσεις και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Μοιραστείτε την είδηση