ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αύξηση των διαθέσιμων πόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ίση με το 10% των πόρων της 3ης Πρόσκλησης ”Νέων Γεωργών”, ως ρήτρα μετάβασης, προτείνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

4 Min Read

Επιστολή προς την ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. απέστειλε το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), με προτάσεις ενόψει της 3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 των Νέων Γεωργών (Ν.Γ.) του Π.Α.Α. 2014-2020. Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:   

 
Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, ενόψει της ενεργοποίησης του Μέτρου 6.1 των Νέων Γεωργών (Ν.Γ.) του Π.Α.Α. 2014-2020, διοργάνωσαν μέσω τηλεδιάσκεψης, συνάντηση – διαβούλευση επί του θέματος στις 12 Μαρτίου 2021, με την ενεργό συμμετοχή πλήθους Γεωπόνων – Μελετητών από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Τα συμπεράσματα – προτάσεις της συνάντησης συνοψίζονται στα εξής:

1.   Η παρούσα προδημοσίευση ουσιαστικά ακυρώνει την προδημοσίευση της 3ης Νοεμβρίου 2020, όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ανακοινώσει, ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, θα προκηρυσσόταν εντός του 2021, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», αποκλειστικά για υποψηφίους με μόνιμη κατοικία τις πληγείσες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθεί ανακολουθία στην εφαρμογή του πολιτικού σχεδιασμού για την ανάκαμψη της οικονομίας της Περιφέρειας, είναι απαραίτητο στην νέα πρόσκληση να υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των νέων γεωργών με μόνιμη κατοικία την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πλήττεται στο σύνολό της από τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Προτείνεται, ως ρήτρα μετάβασης, οι αρχικά αναλογούντες πόροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προσαυξηθούν με ποσό ίσο με το 10% των διαθέσιμων πόρων της Πρόσκλησης του υπομέτρου.

2.   Περαιτέρω, επί των τεχνικών στοιχείων της υπό διαβούλευση Πρόσκλησης επισημαίνουμε τα εξής:

i.   Τα ποσά που θα διατεθούν ανά Περιφέρεια, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης που θα ισχύσουν, καθώς και τα βαθμολογικά κριτήρια, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων.

ii.   Το κατώφλι ένταξης με τυπική απόδοση μεγαλύτερη των 14.000 € κρίνεται πολύ υψηλό, ιδιαίτερα για τους έχοντες κτηνοτροφική εκμετάλλευση (χρειάζονται περίπου 155 πρόβατα).

iii.   Είναι αναγκαίο στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης  να προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών. Αφενός αποτελεί συνήθη καλλιεργητική τεχνική, και επιπλέον τα αγροτεμάχια είναι ήδη καλλιεργημένα, με αποτέλεσμα αυτός ο αποκλεισμός να οδηγεί σε καταστροφή καλλιεργειών, ή/και στην ενθάρρυνση κατάθεσης αναληθών δηλώσεων.

iv.   Ο περιορισμός στην τυπική απόδοση της/του συζύγου κατά τα έτη 2019 και 2020, να εναρμονιστεί με το κατώφλι της τυπικής απόδοσης εισαγωγής στο πρόγραμμα.

Επιπλέον των παραπάνω θεωρούμε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ να αναφερθεί η αναγκαιότητα πρόβλεψης της υποχρεωτικής υπογραφής Γεωτεχνικού Συμβούλου στις υποβαλλόμενες προτάσεις του Μέτρου. Διασφαλίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο τόσο η ορθότητα, η εγκυρότητα και ο ρεαλισμός του επιχειρηματικού σχεδίου του εν δυνάμει δικαιούχου, όσο και η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο των προβλεπόμενων φορολογικών εισφορών.

Με την προσδοκία ότι οι προτάσεις μας θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη υλοποίηση του Μέτρου, στην άμβλυνση των συνεπειών από την απολιγνιτοποίηση και τελικά στην επίτευξη της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος 

της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
Μοιραστείτε την είδηση