Εργολήπτες δημοσίων έργων: Όχι τα έργα στη ΖΕΠ μέσω ΣΔΙΤ που αποκλείουν τις τοπικές επιχειρήσεις

4 Min Read

 

Ζητούν με επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον Δήμο Κοζάνης την απόσυρση της διαδικασίας

 

Την υλοποίηση του έργου «πολύ-λειτουργικού συγκροτήματος» της ΖΕΠ Κοζάνης με εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και όχι μέσω ΣΔΙΤ όπως προτείνει ο Δήμος Κοζάνης, ζητά με επιστολή της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και στον Δήμο Κοζάνης, η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Οι εργολήπτες τονίζουν πως αν το έργο υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ τότε όλες οι τοπικές τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις αποκλείονται από την συμμετοχή τους στα έργα.

Να θυμίσουμε πως η εγκεκριμένη σύμπραξη με τίτλο «Υλοποίηση έργου πολύ-λειτουργικού συγκροτήματος της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης με ΣΔΙΤ», περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, όπως και αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχολικούς χώρους  καθώς και νέα σχολικά κτήρια.

Στην επιστολή τους οι εργολήπτες δημοσίων έργων, ζητούν την ανάκληση της έγκρισης για μια σειρά λόγων που εξηγούν και αφορούν στην ανταποδοτικότητα και στο όφελος που μπορεί να προκύπτει από την επιλογή των ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως η υπαγωγή των συγκεκριμένων και επιμέρους έργων στην ΖΕΠ να γίνει «στο πνεύμα των βασικών αρχών των ευρωπαϊκών οδηγιών δηλαδή της αρχής της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης».

Οι εργολήπτες τονίζουν πως το σημαντικότερο επιχείρημα όσων επιλέγουν τα ΣΔΙΤ για τα έργα, δεν είναι άλλο από την διευκόλυνση χρηματοδότησης που προσφέρουν στο δημόσιο και σε δήμους, σε μια εποχή στενότητας πόρων. «Κατά κάποιο τρόπο, οι ΣΔΙΤ προβάλλονται ως σανίδα σωτηρίας, ειδικά για τα κράτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα με υψηλό δημόσιο χρέος και μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ωστόσο εξηγούν πως η επιλογή αυτή λαμβάνεται χωρίς να υπάρξει ουσιαστική συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών επιλογών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις τόσο στο κόστος των έργων όσο και στην στήριξη της τοπικής κοινωνίας άμεσα και έμμεσα.

«Ως εκ τούτου, η οικονομική αποδοτικότητα και τα οφέλη των έργων ενδέχεται να υπολείπονται των προσδοκιών, το πολύ υψηλό τελικό κόστος, που σε κάθε περίπτωση θα πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης, σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους, αυξήσεις των προϋπολογισμών κατά την υλοποίησή τους, μείωση του ανταγωνισμού εις βάρος του δημοσίου οφέλους, δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού για τους ιδιώτες – κατασκευαστές, το πραγματικό όφελος για το δημόσιο και τελευταίο και σημαντικότερο οι μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές» αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Να σημειωθεί πως στην επιστολή αναφέρεται πως η ΠΕΣΕΔΕ δεν είναι αντίθετη στις ΣΔΙΤ στο σύνολό τους και πως αναγνωρίζεται ότι κάτω από προϋποθέσεις, αποτελούν ακόμη ένα εργαλείο για την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων. Η επιστολή καταλήγει στους λόγους για τους οποίους ζητείται η απόσυρση της μεθόδου χρηματοδότησης ΣΔΙΤ για τα έργα στην ΖΕΠ, οι οποίοι είναι:

  • «Επειδή, το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο ορίζουν ότι πρέπει να τηρούνται κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες χρησιμοποιούνται χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, έτσι ώστε να διαφυλάσσονται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ανοιχτού ανταγωνισμού και της ορθής διαχείρισης των διαδικασιών.
  • Επειδή, δεν έχει υλοποιηθεί μελέτη συγκριτικής ανάλυσης για την εν λόγω πρόταση του Δήμου Κοζάνης.
  • Επειδή, τα έργα που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι κτιριακά και μη ανταποδοτικά, για κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη εκπονηθεί οι μελέτες,

ζητούμε, την ανάκληση της έγκρισης  και την υπαγωγή των επιμέρους έργων σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, στο πνεύμα των βασικών αρχών των ευρωπαϊκών οδηγιών δηλαδή της αρχής της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης».

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση