Για «προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους» δεν αποδέχεται το διορισμό του ως Γενικού Γραμματέα ο Ιωάννης Τσέτσιλας

2 Min Read

Με επιστολή του προς το Δήμαρχο Σερβίων ο Γιάννης Τσέτσιλας, δεν αποδέχθηκε τελικά το διορισμό του ως Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σερβίων. Η επιστολή:
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Σύμφωνα με την με αριθμό 12/2019 Απόφασή σας (Α.Π. 46/03-09-2019, ΑΔΑ:6Ζ5Μ46ΜΓΗ5-Ο1Ψ), αποφασίσατε το διορισμό μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σερβίων. Μία θέση που για πρώτη φορά προβλέπεται για όλους τους Δήμους της χώρας, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους, και η οποία αποτελεί, κατά γενική ομολογία όλων των εμπλεκόμενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το εφαλτήριο για μία σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση των Δήμων.
Ως εκ τούτου, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή αυτή σας η επιλογή. Μία επιλογή με διττή σημασία. Από τη μία αναγνωρίζετε στο πρόσωπό μου έναν ικανό συνεργάτη, ενώ από την άλλη καταδεικνύει τη θέλησή σας για την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης, απαλλαγμένου από χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου.
Αν και η Απόφασή σας είναι για μένα μία πρόκληση, προσωπικοί και επαγγελματικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν, τελικά, να την αποδεχτώ. Τα είκοσι οκτώ (28), μέχρι σήμερα, χρόνια επαγγελματικής δραστηριοποίησης μου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, πλαισιωνόταν από μία βασική αρχή. Να ολοκληρώνω πάντα τις υποχρεώσεις που αναλάμβανα. Στην παρούσα στιγμή, και διανύοντας το τρίτο έτος της τρίτης θητείας μου ως Διευθυντής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσω να τηρώ αυτή την αρχή.
Εύχομαι και ελπίζω, η προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει εσείς και οι συνεργάτες σας, από την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, να αποφέρει τα θετικά αποτελέσματα που όλοι οι πολίτες του Δήμου αναμένουν. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι σε αυτήν την προσπάθεια σας θα είμαι αρωγός, τόσο από την επαγγελματική θέση μου, όσο και ως πολίτης αυτού του Δήμου.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Με τιμή
Γιάννης Τσέτσιλας, Εκπαιδευτικός, M. Ed.

Μοιραστείτε την είδηση