Για υπερβάσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων κατηγορούν τον Περιφερειάρχη Στρατάκης και Χριστοφορίδης

4 Min Read

Υπερβάσεις και σύγχυση αρμοδιοτήτων καταλογίζουν στον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη με επερώτησή  τους τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Στρατάκης Γιάννης και Χριστοφορίδης  Γιώργος του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ».

- Advertisement -

Η επερώτηση επικεντρώνεται στην θεσμική λειτουργία του Περιφερειάρχη στο μεγάλο ζήτημα της Απολιγνιτοποίησης ,την διάχυση αρμοδιοτήτων και τους χειρισμούς και πρωτοβουλίες που γίνονται χωρίς στοιχειώδη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Περιφερειακή Αρχή!

Γραφείο Τύπου

Προς Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γεώργιο

Κοιν.: Πρόεδρο Π. Συμβ. κ. Ντιό Φρόσω

Κοζάνη 09 07 2020

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Η θεσμική λειτουργία του Β΄  Βαθμού Αυτοδιοίκησης με αφορμή την ακολουθούμενη πολιτική της Περιφερειακής Αρχής στο ζήτημα της Απολιγνιτοποίησης.

Κε Περιφερειάρχη

Με την 267/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 της οποίας Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

Στην Επιτροπή που αποτελεί θεσμική προέκταση του Π.Σ. με πολιτικές εκπροσωπήσεις από μέλη του, μεταβιβάστηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται:

1.Η συζήτηση και γνωμοδότηση για ζητήματα που αφορούν στην ομαλή μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή καθώς και

  1. Η έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων αναφορικά με την μεταλιγνιτική περίοδο.

Την ίδια στιγμή , όπως σας δίνει το δικαίωμα το άρθρο 159 του Ν3852/10, προχωρήσατε στη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο : « Την μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή», η οποία σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας καταγράφεται ως Επιτροπή, θέλοντας να δώσετε προφανώς βαρύτητα και κύρος σε αυτή.

Η ομάδα εργασίας αυτή ή οι ομάδες πρέπει να συνίστανται από μέλη του Π.Σ., υπαλλήλους της Περιφέρειας, υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα  ή ιδιώτες.

Συγχρόνως ορίσατε Αντιπεριφερειάρχη με αντικείμενο «τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Μετάβασης» στην μετά λιγνίτη εποχή, ενώ σημειωτέον και οι αρμοδιότητες εξ αντικειμένου της θεματικής Αντιπεριφερειαρχίας Ενέργειας, εκτός της Ανάπτυξης στην οποία υπάγεται η Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, εμπλέκονται στην διαχείριση του μεγάλου αυτού ζητήματος για την Περιφέρειά μας.

Μετά τα παραπάνω γεννιούνται εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα και προβληματισμοί για τον αποτελεσματικό συντονισμό της προσπάθειας:

  • Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και κατ’ επέκταση του Π.Σ. που είναι τα όργανα λήψης των Πολιτικών αποφάσεων για την Περιφέρειά μας;
  • Υπάρχει σχεδιασμός και κατανομή ρόλων στο πολιτικο-διοικητικό σχήμα που υφίσταται με τρείς συναρμόδιες Αντιπεριφερειαρχίες και των συλλογικών Περιφερειακών Θεσμικών Οργάνων της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Π. Συμβουλίου;
  • Οι ομάδες εργασίας που συστήσατε, στις οποίες συμμετέχουν και Πολιτικά Πρόσωπα ή με άλλες θεσμικές ιδιότητες ,είναι στο πνεύμα του άρθρου 159/Ν.3852,το οποίο προφανώς ορίζει τη συγκρότησή τους στο πνεύμα της παροχής πρωτογενούς εργασίας;

Τέλος το μεγάλο αυτό θέμα της Απολιγνιτοποίησης αντί ν’ απασχολεί το σύνολο των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, που έχουν και την Πολιτική εξουσιοδότηση, με ευθύνη σας ανατίθενται σε διορισμένες από εσάς επιτροπές και συγχρόνως αναλαμβάνετε σοβαρές δεσμεύσεις  για την Αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειάς μας χωρίς να υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση του Π.Σ., ενώ η μοναδική Συνεδρίαση αφιερωμένη στο ζήτημα της Απολιγνιτοποίησης ,την οποία προκάλεσε η Αντιπολίτευση (με πρωτοβουλία της παράταξής μας) και όχι εσείς ,οδηγήθηκε με τις πράξεις σας σε ακύρωση και μη λήψη αποφάσεων.

Οι Επερωτώντες                                                               

  Στρατάκης Ιωάννης                                                                               Χριστοφορίδης Γεώργιος

Περιφ. Σύμβουλοι Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

Μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

 

Μοιραστείτε την είδηση