#giapraksi2020: Αντίστροφη μέτρηση για τη 2η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

9 Min Read

Μετά από μια επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια νεανικής δραστηριοποίησης και κινητοποίησης των νέων όσον αφορά τα κοινά δρώμενα της Κοζάνης , οι Κοζανίτες φοιτητές Στεφανία Ζούρκα και Κωνσταντίνος Ρήνος επιστρέφουν με τη 2η Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την αιγίδα και του Δήμου Κοζάνης.

Η προσομοίωση θα γίνει 26, 27 και 28 Μαρτίου 2020 και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνεδριάσεις ολομέλειας Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεις Επιτροπών, εισηγήσεις σε εξειδικευμένα θέματα και πολλά άλλα.

Για τις ανάγκες της ορθότερης και λειτουργικότερης προετοιμασίας, ήδη έχει διεξαχθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής.

Έχουν επιλεγεί, κατόπιν αξιολόγησης των ανώνυμων αιτήσεων, έξι (6) επιπλέον μέλη, με αρμοδιότητες διεκπαιρεωτικές των εκάστοτε αναγκών της διοργάνωσης., οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, και είναι ενεργοί φοιτητές, με όρεξη να προσφέρουν. Πρόκειται για μέλη της επιτροπής, τα οποία θα συνθέσουν με τις διαφορετικές τους δεξιότητες ένα άψογο αποτέλεσμα.

Ονομαστικά αναφέρονται:

  1. Τερζοπούλου Χαραλαμπία-Ειρήνη, φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  2. Φραγκούδης Θεοφάνης, φοιτητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Κεχαόγλου Τάνια, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  4. Μάστορας Σάββας, φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  5. Μάστορας Νίκος, φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  6. Ζούρκας Αλέξανδρος, φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκης

Πως θα λειτουργήσει η προσομοίωση

Οι συμμετέχοντες, ύστερα από την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχή, και αντικειμενική αιτιολόγηση τους, θα κληθούν να λάβουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου, του Αντιδημάρχου, του Δημάρχου, κάποιου προέδρου ενός δημοτικού φορέα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να προκύψει για τις ανάγκες των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα είναι κατανεμημένη σε κατασκευασμένες δημοτικές κινήσεις, με διαφορετική δυναμική. Η προσομοίωση, λαμβάνει χώρα με βάση το νέο πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ήτοι τους Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), το Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/2018), όπως ισχύει μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν. 4623/2019(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/2019), όπως ισχύει.

Να σημειωθεί ότι έχει συνταχθεί και καταρτισθεί νομικά, ξεχωριστός Κανονισμός Λειτουργίας.

Τοιουτοτρόπως, τα θέματα που θα συζητηθούν θα άπτονται του ενδιαφέροντος του Δήμου Κοζάνης, για τα οποία θα χορηγηθούν Επιστημονικοί Οδηγοί Μελέτης. Η τελική εισήγηση της Δημοτικής αρχής, θα είναι διαθέσιμη πριν τη συνεδρίαση, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία. Πρόκειται για κείμενο επαρκώς αιτιολογημένο νομικά, από την υπό σύσταση Νομική μας Υπηρεσία, στο οποίο θα βασισθούν και οι τροπολογίες.

Ολόκληρη η διοργάνωση θα καλύπτεται από τη Δημοσιογραφική μας Ομάδα, την οποία θα θέσουμε σε νέο πλαίσιο για τις Προσομοιώσεις, πιο δημιουργικό.

Επιστημονικός Χαρακτήρας του Προγράμματος.

Η επιστημονική επιτροπή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί για ευνόητους λόγους ακόμη, με ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και επιμελητές όσον αφορά τη σύνταξη επιστημονικών οδηγών μελέτης για κάθε έργο και κάθε εισήγηση που πρόκειται να συζητηθεί από τους συμμετέχοντες.

Το να ασχολείται κάποιος με τα κοινά δρώμενα, απαιτεί συνειδητή έρευνα, επιστημονική κατάρτιση και κάλυψη του κάθε ζητήματος. Το να ψηφίζει κάποιος όσον αφορά ζητήματα της καθημερινότητας, επιτάσσει την άριστη γνώση του θέματος. Με βάση την παρούσα οπτική επιδιώκουμε τη λεπτομερή κατάρτιση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων, ώστε να προσομοιώσουν το ρόλο τους όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, και με βάση πραγματικές συνθήκες

Θα χορηγηθεί επιστημονική επισκόπηση κάθε θέματος, θα υπάρχει διαθέσιμη νομική υπηρεσία και επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο εξ΄ολοκλήρου.

Ο ορθώς ενημερωμένος πολίτης κα δημότης, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει ακριβώς πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις το δήμο του, γιατί λαμβάνονται με τον συγκεκριμένο τρόπο, και ποια είναι η νομική αποτύπωση αυτής.

Ως υπεύθυνοι της εν λόγω διοργάνωσης, επιθυμούμε αυτό να αποτελέσει ερέθισμα για τους συμμετέχοντες, ώστε να επιθυμούν να ασκούν τον εαυτό τους στην απόκτηση γνώσεων, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην ορθή αξιολόγηση των ενεργειών της αυτοδιοίκησης.

Συμμετέχοντες

Το ηλικιακό όριο των συμμετεχόντων θα κυμαίνεται από τα 17 έως τα 25 έτη(μαθητές και φοιτητές).

Η  περσυνή διοργάνωση είχε  ως στόχο το να γίνει γνωστή η διοργάνωση σε νέους που έλκουν την καταγωγή τους ή διαμένουν στο Δήμο Κοζάνης. Δεν είχε διοργανωθεί κάτι αντίστοιχο στην πόλη της Κοζάνης, οπότε, τέθηκε ως προτεραιότητα η επί ίσοις όροις παρουσίαση στο νεανικό κοινό της δράσης.

Πλέον, στο πλαίσιο και του Ενιαίου Δικτύου Επικοινωνίας*  με τις δράσεις από όλη την Ελλάδα, κρίνεται  αναγκαίο το να είναι η Κοζάνη γνωστή και για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των δράσεων της. Ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη των δυναμικών της πόλης μας και ο εκπαιδευτικός τουρισμός μπορεί να γίνει η αφετηρία για να ανανεωθεί η εικόνα της πόλης στην επικράτεια. Εξάλλου, με τη φετινή διοργάνωση επιθυμούμε να εισάγουμε αρκετές καινοτομίες για την έννοια της προσομοίωσης πανελλαδικά, οπότε επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις καινοτομίες μας και να τις κατοχυρώσουμε. 

*Θα επισυναφθούν τα πρακτικά της 1ης Συνάντησης Νεανικών Πρωτοβουλιών πανελλαδικά, στο οποίο έχουμε εντάξαμε τη δράση της Προσομοίωσης μας στο Παράρτημα.

Εξάλλου, δεν πρόκειται μόνο περί αναβάθμισης της εικόνας της πόλης της Κοζάνης. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο της εν γένει δραστηριοποίησης των νέων, με αφετηρία και σημείο αναφοράς την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρουσίαση ενός διαφορετικού προφίλ μιας άκρως νευραλγικής περιοχής της χώρας, η οποία έχει τη δυναμική να εισάγει καινούριες ιδέες στον τομέα της δραστηριοποίησης, της ουσιαστικής επικοινωνίας και ανάπτυξης.

Θα κινητοποιηθούμε ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επαφή και με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Συμπερασματικά, θα δώσουμε το βήμα σε συμμετέχοντες από το Δήμο Κοζάνης αλλά και από όλη την επικράτεια να γίνουν κομμάτι ενός ξεχωριστού προγράμματος, με επίκεντρο και πόλο έλξης την πόλη μας.

Κινητοποίηση όλων των φορέων της πόλης- Σύνθεση όλων των δυνάμεων της

Η φετινή διοργάνωση θα σφραγισθεί με το να προσδώσει στο εκπαιδευτικό χαρακτήρα του επικέντρου μιας εφαρμογής της δημοκρατίας στην πράξη, με την ιδέα της κινητοποίησης όλων των φορέων της πόλης. Έτσι, δε θα πρόκειται για ένα μεμονωμένο συμβάν που θα αφορά μόνο τους συμμετέχοντες.

Πέρα από τη δυνατότητα παρακολούθησης, η οποία θα είναι ελεύθερη για κάθε δημότη, σκεφθήκαμε σωστό να προσκληθούν στη δράση όλοι οι φορείς της πόλης, για να γίνουν κομμάτι αυτής της γιορτής της δημοκρατίας με το στίγμα των νέων.

Στόχος είναι το να μην αποτελέσει το συνέδριο μια μεμονωμένη δράση, αλλά μια ευκαιρία υπενθύμισης σε όλους ποιός είναι ο ενεργός πολίτης. Παρατηρούμε μια αποχή ως προς τα κοινά όταν πρόκειται για την παρακολούθηση συνεδριάσεων, τη συμμετοχή στην έννοια της Διαβούλευσης, που είναι ψήγματα του άμεσου χαρακτήρα της Δημοκρατίας.

Επιθυμούμε να χαράξουμε στη συνείδηση όλων ότι είναι καθήκον όχι μόνο των νέων αλλά όλων των πολιτών, πέρα από το να μορφώνονται και να επενδύουν στην απόκτηση soft skills, όχι χρησιμοθηρικά, αλλά με απώτερο στόχο την εξέλιξη της δημοκρατίας και της πολιτικής του υπόστασης, να μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή τα δικαιώματα τους, καθώς και να αξιοποιούν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, επιθυμούμε την αμοιβαία αλληλεπίδραση και κοινή συντονισμένη δράση όλων των φορέων, μέσω της γνωριμίας τους, της κοινής συζήτησης, της επίτευξης αποτελεσμάτων.

Πώς θα γίνει αυτό; Μείνετε συντονισμένοι, για να το ανακαλύψετε.

Οδηγός για το Δήμο Κοζάνης

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το Δήμο Κοζάνης, τη λειτουργία του, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, τα ιστορικής σημασίας κτήρια, κάποια βασικά στοιχεία ιστορικής, πολιτιστικής φύσεως για την ουσιαστική γνωριμία με το Δήμο μας και την επέκταση της εκπαιδευτικής υφής του προγράμματος.

 

Μοιραστείτε την είδηση