Γιώργος Αμανατίδης: “Ενίσχυση των προϋποθέσεων ανάπτυξης των ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά) στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο μετάβασης της περιοχής σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής δραστηριότητας

5 Min Read

Σε συνέχεια παρουσίασης της πρότασής μου στους αρμόδιους Υπουργούς για την υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης των ΑΠΕ (Φ/Β, Ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά) στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο μετάβασης της περιοχής σε καθεστώς  χαμηλής λιγνιτικής δραστηριότητας, επισημαίνω συνοπτικά τα ακόλουθα ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην υπόψη πρόταση την οποία και εξειδικεύουν :

 1. Ένταξη της εντοπιότητας στην αδειοδοτική διαδικασία των ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά) για ισχύ <1MW.

Χρήσιμα στοιχεία

 • Οι αιτήσεις των κατοίκων της περιοχής να έχουν προτεραιότητα στην επίδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
 • Η εντοπιότητα θα μπορούσε να αποδεικνύεται, ενδεικτικά, με την υποβολή φορολογικής δήλωσης για πάνω από 3 χρόνια, με τον τόπο εργασίας κλπ., από τα οποία προκύπτει ο επηρεασμός της επαγγελματικής δραστηριότητας από την απολιγνιτοποίηση.
 • Υιοθέτηση του κριτηρίου της εντοπιότητας από την πολιτική ηγεσία.
 • Ενημέρωση των κατοίκων επί του θέματος, με την εφαρμογή ενός σχεδίου προετοιμασίας εφαρμογής της εντοπιότητας.
 • Σε νομικά σχήματα το κριτήριο μπορεί να καλύπτεται από την πλειοψηφική συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου.

 

 1. Διαγωνιστική διαδικασία για προσδιορισμό της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, που είναι εγκαταστημένα στη Δυτική Μακεδονία.

Να γίνεται για όσα έχουν ισχύ μεγαλύτερη των 1000 KW και όχι των 500 KW που ισχύει σήμερα (όπως και στις ενεργειακές κοινότητες προκύπτει αντίστοιχα από το μέγιστο όριο των 18 MW).

 1. Υποστηρικτικά έργα και υποδομές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

α.   Επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών για να συνεχίσει η Δυτική Μακεδονία να είναι το ενεργειακό κέντρο της Χώρας.

Προτείνεται η δημιουργία Γραφείου ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη ως Ειδικό Εγκριτικό Τμήμα, για έγκριση όρων σύνδεσης.

Το αναγκαίο προσωπικό θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ενδοομιλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4643/19 (ΦΕΚ Α’193/3.12.2019) από τους ΑΗΣ της περιοχής.

Εναλλακτικά, θα  μπορούσε να συμβάλλει παραγωγικά η ενίσχυση της δομής του ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης με προσωπικό έτσι ώστε η παραλαβή του φακέλου και ο αρχικός έλεγχος να γίνεται τοπικά και στη συνέχεια να προωθείται στο ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης.

β.   Κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και των υποσταθμών στη Δυτική Μακεδονία προκειμένου να αξιοποιηθούν τα δίκτυα μέσης τάσης και να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ στο ρυθμό που επιδιώκουμε, καθόσον βρίσκονται σε φάση υπερφόρτωσης.

Η αναβάθμιση ξεκίνησε στην Καστοριά και στη Φλώρινα αλλά οι μεγάλες ανάγκες είναι πλέον στην Κοζάνη και στα Γρεβενά.

Λαμβάνοντας υπόψη και το εκπεφρασμένο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, προτείνεται :

β.1    Η προληπτική υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής από τον ΔΕΔΔΗΕ καθόσον, όταν εκφραστούν οι ανάγκες σύνδεσης από ενδιαφερόμενους επενδυτές ο ΔΕΔΔΗΕ θα αδυνατεί να ανταποκριθεί. Ακόμη και σε περίπτωση ανταπόκρισης θα παρουσιάζεται μεγάλη υστέρηση.

β.2    Η ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας με την πιλοτική εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής στις επενδύσεις, στη διείσδυση και στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

γ.   Ετοιμότητα από τον ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης, να διαθέτει ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα υλικά για άμεση σύνδεση των Φ/Β σταθμών εντός δεσμευτικής ημερομηνίας 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ετοιμότητας.

δ.   Διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης και αξιοποίησης, από τον ΔΕΔΔΗΕ  Κοζάνης, υφιστάμενων υποδομών π.χ.

– των δύο (2) υφιστάμενων υποσταθμών στο χώρο των ορυχείων του λιγνιτικού άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα, προκειμένου να υποστηρίξουν την εγκατάσταση των Φ/Β σταθμών,

– των δύο (2) υποσταθμών μέσης τάσης ισχύος 6 KV/σταθμό (12KV) των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (όταν παύσει τη δραστηριότητά του),

Οι σταθμοί αυτοί θα μπορούσαν να στηρίξουν και την ανάπτυξη οικοσυστήματος Φ/Β για την ομάδα των οικισμών Ακρινή, Αγ. Δημήτριος, Τετράλοφος, Ρυάκιο, Κοιλάδα, Καπνοχώρι, Κοίλα, Δρέπανο,

 • αναβάθμιση του υποσταθμού Κοζάνης,
 • αναβάθμιση του δικτύου Κοζάνη – Νεάπολη

κλπ.

 

 1. Ανάπτυξη συστήματος ανεμογεννητριών

α.   Να δοθεί έμφαση στη συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας με τοπικά συστήματα π.χ. παραγωγή από ιδιώτες (Φ/Β, μικρές ανεμογεννήτριες <60KW) και αποθήκευση από τον οικείο Δήμο (μικρές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας).

β.   Με την Αρ. Πρ. : ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 και πιο συγκεκριμένα με την παράγρ. 1 του άρθρου 2 καθορίζονται οι τιμές αναφοράς για μικρές ανεμογεννήτριες <60KW (κατηγορία σταθμών 1δ) και τίθεται το όριο των 20 MW για ισχύ εγκατάστασης σε όλη την επικράτεια.

Προτείνεται να εγκριθεί η εγκατάσταση επιπλέον 10 MW ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

                                                                                                                  Κοζάνη, 10/07/2020

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοιραστείτε την είδηση