Γιώργος Αμανατίδης: Εντός του επόμενου διαστήματος επιστρέφει το Γκέρτσειο εκεί όπου ανήκει

3 Min Read

Η διαδικασία παραχώρησης του Δημόσιου Κτήματος ΑΒΚ 296 Κοζάνης, δωρεάν κατά κυριότητα, από το Ελληνικό Δημόσιο προς το Γκέρτσειο Πνευματικό και Πολιτιστικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης ήταν επίπονη και συνεχής.

Εμπεριστατωμένο Αίτημα – Ερώτημα της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης υποβλήθηκε το 2015 επί του οποίου, με την ανάληψη των Βουλευτικών καθηκόντων του κ. Γιώργου Αμανατίδη ζητήθηκε η συνδρομή του και στηρίχθηκε με συστηματικό και διαρκή τρόπο.

Αφού διερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων από το Ελληνικό Δημόσιο, το Αίτημα παραχώρησης επικαιροποιήθηκε το 2020.

Κρίσιμο όμως παράγοντα αποτελούσε η επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο περιουσιακών στοιχείων που στο παρελθόν είχαν παραχωρηθεί στο Υπερταμείο.

Κάτι που έγινε πράξη για σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων μεταξύ των οποίων και το «Γκέρτσειο».

Ήδη οι αρμόδιες Υπηρεσίες είχαν αποφανθεί ότι, δεδομένου ότι το «Γκέρτσειο» προορίζεται για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού ως τέτοιο ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων εκτός συναλλαγής.

Επομένως εμπίπτει στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ και άρα μπορεί να παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, αφού προηγουμένως διερευνήθηκαν οι χρήσεις των εγκαταστάσεων και έγιναν αρκετές τεχνικές συναντήσεις, με πρωτοβουλία του Βουλευτή ετοιμάστηκε νέο Αίτημα που υποβλήθηκε αρμοδίως στις 14/06/2022 βάσει του οποίου δρομολογήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης η προετοιμασία των αναγκαίων Βεβαιώσεων, Γνωμοδοτήσεων και Αποφάσεων.

Στη συνέχεια η Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης, με το Αρ. Πρωτ.: 48322 ΑΠΑ 2022/29-11-2022 έγγραφο, απέστειλε το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Ύστερα από την αξιολόγησή τους, στο αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται η έκδοση της Απόφασης παραχώρησης του Δημοσίου Κτήματος ΑΒΚ 296 Κοζάνη (Γκέρτσειο), δωρεάν κατά κυριότητα, στο Γκέρτσειο Πνευματικό και Πολιτιστικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις προγραμματισθείσες χρήσεις και να ενταχθεί ενεργά στην κοινωνική ζωή του τόπου.

«Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλο για την επιμονή του και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει για να αυξήσει το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας προς όφελος των πολιτών για τους οποίους και αγωνίζεται με κάθε τρόπο», δήλωσε ο Βουλευτής Γιώργος Αμανατίδης.

 

Μοιραστείτε την είδηση