Γιώργος Αμανατίδης: Επίσκεψη στο ορυχείο της ΛΑΡΚΟ στην Παλαιά Λάβα Σερβίων

3 Min Read

Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη χρονική παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που βρίσκονται στο β’ στάδιο/ οικονομικές προσφορές.

Η απόφαση για την ειδική διαχείριση ήταν μονόδρομος και ορθά προχώρησε η Κυβέρνηση πριν από περίπου 1,5 έτος.

- Advertisement -

Τεράστια ποσά (365,0 εκατ. €)  οι οφειλές προς τη ΔΕΗ που με απόφασή της θα διέκοπτε πλέον την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και προς τους προμηθευτές.

Υποχρέωση επιστροφής από το τίμημα (που ευχόμαστε να είναι υψηλό), των ποσών που καταβλήθηκαν από το Κράτος και χαρακτηρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κρατική ενίσχυση με Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. (135 εκατ. € και ήδη 175 εκατ. € με τους τόκους).

Στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθούν και άλλα 52,0 εκατ. € που έδωσε η Κυβέρνηση για να λειτουργεί η ΛΑΡΚΟ κατά τη φάση της Ειδικής Διαχείρισης και θα πρέπει να επιστραφούν από το αναμενόμενο τίμημα καθόσον αποτελούν Κρατική ενίσχυση.

Κοντά σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν και πάνω από 100,0 εκατ. € που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ και τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι, επί της ουσίας, η ΛΑΡΚΟ δεν θα μπορούσε να συνεχίσει.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του προσωπικού.

H εταιρεία κάλεσε το προσωπικό για διαβούλευση στο πλαίσιο καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους.

H δέσμευση της Κυβέρνησης για ειδική διαχείριση σε λειτουργία θα τηρηθεί μέχρι και την οριστικοποίηση των διαδικασιών πώλησης.

H αναγγελθείσα απόλυση του προσωπικού θα έχει και συνέχεια προς όφελός τους.

Κατά την ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής πρότεινα να μεταφερθούν σε Δημόσιους Φορείς ή να υπάρξει ειδικός διακανονισμός με τη ΔΕΗ ταυτόχρονα με τις δρομολογηθείσες διαδικασίες.

Ειδικά οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στη Λάβα Σερβίων που ήταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, θα τύχουν της μέριμνας και προς όφελός τους.

Πρόσφατα επισκέφτηκα το ορυχείο της ΛΑΡΚΟ στην Παλαιά Λάβα Σερβίων και διαπίστωσα από κοντά την κατάσταση του χωριού και των ορυχείων αλλά και την διαταραχή του περιβάλλοντος- μετακινήσεις του εδάφους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μοιραστείτε την είδηση