Γιώργος Αμανατίδης: Πρόταση για ανάγκη σχεδιασμού ενός εκτεταμένου προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) από πολίτες της περιοχής

3 Min Read

Άκρως παραγωγικές συναντήσεις είχαμε σήμερα, ξεκινώντας με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κα. Σδούκου Αλεξάνδρα και τους συνεργάτες της.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Σιαμπανόπουλος Αντώνης και ο κ. Ζυγούρης Φώτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ Δ.Μ.) αντίστοιχα.

Παρουσίασα την ιδέα-πρότασή μου για την ανάγκη σχεδιασμού ενός εκτεταμένου προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) από πολίτες της περιοχής, παράλληλα και προσθετικά ή σε υποκατάσταση τμήματος του σχεδιασμού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Η εφαρμογή του παρουσιασθέντος πλάνου με τα αντίστοιχα σενάρια, θα δημιουργήσει σύντομα και για ένα μεγάλο διάστημα εισοδήματα που ισοδυναμούν με εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα κινητοποιήσει πόρους της περιοχής προς όφελος κυρίως των κατοίκων της.

Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει και η ΔΕΗ με την παραχώρηση εκτάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.).

Τέθηκαν επίσης διάφορα ζητήματα, η προώθηση των οποίων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος στην περιοχή, όπως παρακάτω:

Στα θέματα στρατηγικής.

  • σύσταση Ειδικού Εγκριτικού Τμήματος στον ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Μακεδονίας για έκδοση όρων σύνδεσης. (η μεταφορά προσωπικού από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς για τους οποίους προβλέπεται η παύση λειτουργίας αποτελεί τη βέλτιστη λύση).
  • κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και των υποσταθμών στη Δυτική Μακεδονία, λόγω της αναμενόμενης έξαρσης επενδύσεων ΑΠΕ.
  • άμεση ανταπόκριση του ΔΕΔΔΗΕ, με την ύπαρξη των αναγκαίων υλικών, για τη σύνδεση των Φ/Β πάρκων.
 1. Στα θέματα απλοποίησης και ρεαλιστικοποίησης των διαδικασιών.
  • επιτάχυνση των εγκριτικών διαδικασιών πχ στα θέματα περιβάλλοντος (θα προβλέπονται ρυθμίσεις στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ που είναι σε εξέλιξη).
  • αξιολόγηση των προτάσεων για όρους σύνδεσης (θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση ομαδοποίησης ανά κατηγορία ΑΠΕ).
  • ποσοστό κάλυψης της γης υψηλής παραγωγικότητας για εγκατάσταση Φ/Β (θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει το θέμα).

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση με το Συντονιστή στα θέματα μεταλιγνιτικής περιόδου και πρώην Βουλευτή και Υπουργό κ. Κωστή Μουσουρούλη, με τον οποίο συζητήθηκαν αντίστοιχα ζητήματα με έμφαση στην υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ από πολίτες της περιοχής και στην παραγωγική συμμετοχή των φορέων και κατοίκων στη διαδικασία μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση