Γιώργος Αμανατίδης: Προτεινόμενη ρύθμιση για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου

1 Min Read

Πριν από μερικές ημέρες έστειλα επιστολή στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Γεράσιμο Θωμά με την οποία πρότεινα συγκεκριμένη ρύθμιση για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου.
Με βάση την προτεραιοποίηση που προβλέπεται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης στις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εισηγήθηκα να υπάρχει ειδικός κατάλογος μόνο για τη Δυτική Μακεδονία και δεύτερος ειδικός κατάλογος για όλα τα υπόλοιπα αιτήματα από τη Β. Ελλάδα.
Τα αιτήματα από τους δυο καταλόγους πρότεινα να εξετάζονται σε ποσοστό 50%.
Εναλλακτικά και πιο βιώσιμα, ζήτησα να συσταθεί Ειδικό Εγκριτικό Τμήμα στον ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπου θα αξιολογούνται φάκελοι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία.
Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και θα μειωθούν οι αναγκαίοι χρόνοι.
Το προσωπικό που θα απαιτηθεί μπορεί να μεταφερθεί ενδοομιλικά από τη ΔΕΗ και ειδικότερα από ΑΗΣ της περιοχής.

Μοιραστείτε την είδηση