Γιώργος Αμανατίδης: “Η Κυβέρνηση αποκαθιστά το επενδυτικό κενό και θέτει τέλος στην επενδυτική απραξία”

6 Min Read

Η  παράταξη της ΝΔ διαχρονικά αλλά και η Κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε την ευθύνη Διακυβέρνησης της χώρας μας, έθεσαν ως προτεραιότητα τη χάραξη φιλοεπενδυτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος και την αύξηση των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων.

Έργο διόλου εύκολο αν αναλογιστούμε την ζημιά που προκάλεσε στα συναφή θέματα η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

- Advertisement -

Με τις παλινωδίες, την ασυνεπή στρατηγική που χαρακτηρίζει την Αξιωματική Αντιπολίτευση κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να προκαλέσει την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών, αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε προοπτική επένδυσης.

Αντί λοιπόν να διευκολύνουν όσους επιθυμούσαν να επενδύσουν στην χώρα μας, τους απωθούσαν.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, διαθέτοντας την πολιτική βούληση και εργαζόμενη μεθοδικά και ορθολογικά, κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Περίτρανη απόδειξη τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των οποίων εκτιμάται αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας 12,9% το 2021 και προβλεπόμενη αύξηση 15,1% το 2022.

Μπορούμε όμως να πάμε ακόμα καλύτερα. Με τις επιπλέον παρεμβάσεις στο Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ψηφίστηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 από τη Βουλή των Ελλήνων στοχεύουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα πόλο έλξης επενδυτικών κεφαλαίων.

Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Καταρχάς αντικαθιστώντας την πολυνομία που ίσχυε μέχρι σήμερα από την παράλληλη εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων περί στρατηγικών επενδύσεων, του Ν.4608/2019 και του Ν.3894/2010. Είχαν παρατηρηθεί περιπτώσεις διαφορετικής ρύθμισης επί των ίδιων ζητημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία κατανόησης από τους εν δυνάμει επενδυτές. Επιπρόσθετα, η γραφειοκρατία που διέπει την Δημόσια Διοίκηση και η σύγχυση που επικρατεί λόγω των διάσπαρτων αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου δημιουργούσε σημαντικότατες καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης, αδειοδότησης και εν τέλει υλοποίησης των επενδύσεων.

Ειδικότερα αναφέρω κάποιες σημαντικές αλλαγές:

  • Εισάγονται νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδυτών που δίνουν έμφαση σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα μειώνεται το μέγεθος του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται ώστε να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική. Επίσης παρέχονται, εκτός των φορολογικών, κεφαλαιακά κίνητρα, κίνητρο χωροθέτησης και κίνητρο ταχείας αδειοδότησης.
  • Προστίθενται νέοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων (αγροδιατροφή, έρευνα και ανάπτυξη, βιοτεχνολογία, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων).
  • Περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων, αναθέτοντας σε ιδιωτικούς φορείς τμήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και της επίβλεψης της διεκπεραίωσης τους.
  • Εμπλουτίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων με νέες χρήσεις γης, ώστε το κίνητρο χωροθέτησης να ωφελήσει νέες οικονομικές δραστηριότητες ενώ ενισχύονται επενδύσεις στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. Οι στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιούνται στον Νομό Κοζάνης μπορούν να λάβουν το 100% της ενισχυόμενης δαπάνης.
  • Καθορίζεται με σαφήνεια ο ορισμός, ο τρόπος ίδρυσης και ο τρόπος λειτουργίας των Εταιρειών – Tεχνοβλαστών, ενισχύοντας τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με την προσέλκυση συναφών επενδύσεων.
  • Εισάγεται η κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, λαμβάνοντας φορολογικά ή κεφαλαιακά κίνητρα, με την προϋπόθεση ότι το πέρας της επένδυσης δεν θα ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.
  • Καθορίζεται το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα της επένδυσης να αξιοποιήσει το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Επανακαθορίζονται οι φορείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων, ανά την Επικράτεια. Οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών θα επεξεργάζονται σχέδια ύψους έως και 1.000.000€, ενώ για όλα τα λοιπά σχέδια αρμόδια είναι πλέον η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφόρτιση των Διευθύνσεων των Περιφερειών από έναν σημαντικό όγκο αιτήσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητάς τους, που αφορούν κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας εγκατάστασης στις αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά τους, όταν η ισχύουσα διάρκεια που απαιτείται για την έκδοση άδειας υπολογίζεται στον ένα με ενάμιση χρόνο.
  • Επιπρόσθετα, το Νομοσχέδιο και πλέον νόμος, προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, καθώς στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων δίνεται προτεραιότητα σε μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας όπως π.χ. τα συστήματα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου.

Τέλος, εξαιρετικής σημασίας για το Νομό Κοζάνης αποτελεί η παροχή κινήτρων στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στρατηγικές επενδύσεις λοιπόν που θα πραγματοποιούνται σε περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα υπόκεινται σε απομείωση 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές σε αυτές τις περιοχές.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας και ιδεολογίας, αναγνωρίσαμε ότι η αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας κρίνεται επιβεβλημένη.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μένουν μόνο στις προεκλογικές εξαγγελίες αλλά τις υλοποιούν.

Στόχος μας είναι η εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία για την δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, την επιστροφή των νέων από το εξωτερικό και την ενίσχυση της βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα της εξωστρέφειας, την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και ένα καλύτερο μέλλον, επ΄ ωφελεία της ευημερίας των πολιτών.

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης-ΝΔ

Μοιραστείτε την είδηση