Γιώργος Αμανατίδης: “Η συνύπαρξη των επενδύσεων ΑΠΕ με τις τοπικές κοινωνίες και προς όφελός τους είναι ζητούμενο”

2 Min Read

Το Σάββατο 8/1/22, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινότητας Σιδερών κ. Βασιλείου Δεμιρτζίδη για λογαριασμό των Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Κοζάνης στα όρια των οποίων αναπτύσσονται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και σε συνεργασία με το Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργο Αμανατίδη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μαυροδένδρι με τη συμμετοχή έντεκα (11) Προέδρων.

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις συνύπαρξης των ΑΠΕ και γενικότερα της επιχειρηματικότητας με τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών/ των πολιτών (θέσεις εργασίας και εισοδήματα) με έμφαση στην ποιότητα ζωής και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων εκφράστηκε η στήριξη στην επιχειρηματικότητα υπό όρους και προϋποθέσεις όπως, η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες από τα πρώτα στάδια, η θετική επίπτωση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση της περιοχής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συζητήθηκαν ειδικά θέματα για κάθε Κοινότητα χωριστά και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως, το χρονικό διάστημα δέσμευσης της χρήσης εκτάσεων μέχρι την έναρξη κατασκευής των έργων ΑΠΕ και ο τρόπος διαχείρισης του Τέλους ΑΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συμφωνήθηκε να παρασχεθούν απαντήσεις από τον Βουλευτή, στα θέματα που τέθηκαν, σε επόμενη διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή και των Προέδρων που απουσίαζαν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Μοιραστείτε την είδηση