Γιώργος Αμανατίδης: Υπαγωγή οικισμών Δήμων Βοΐου και Γρεβενών στο καθεστώς των περιοχών που πλήττονται από Ειδικά Μειονεκτήματα

2 Min Read

Με το από 06.04.2020 Δελτίο Τύπου έγινε παρουσίαση του θέματος, της σημαντικότητάς του για τους οικισμούς που αφορά καθώς και της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Σήμερα ενημερώνουμε για τη θετική εξέλιξη που αφορά κυρίως σε οικισμούς του Δήμου Βοΐου καθώς και του Δήμου Γρεβενών.

- Advertisement -

Σε εφαρμογή του σχεδιασμού, με την Απόφαση 17ης Γραπτής Διαδικασίας επί της 8ης Τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στις 30.11.2020, η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) του Προγράμματος αποφάσισε την έγκριση της πρότασης στην οποία συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η ένταξη των *οικισμών στο καθεστώς των περιοχών που πλήττονται από “Ειδικά Μειονεκτήματα”.

Στο επόμενο διάστημα και πιθανά εντός του 2020, θα γίνει η τυπική έγκριση και από τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια οι οικισμοί αυτοί θα ξαναενταχθούν στον Κατάλογο και θα συνεχίσουν να έχουν τα πλεονεκτήματα που είχαν πριν από την άδικη απένταξή τους, το 2018. (πχ. εξισωτική αποζημίωση, καθεστώτα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής κλπ.)

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γιώργο γιατί, ως αυτοδιοικητικός φορέας, υπέβαλε το αναγκαίο Αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και βέβαια τις ευχαριστίες προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργό κ. Μ. Βορίδη, Υφυπουργό κ. Κ. Σκρέκα και Γενικό Γραμματέα κ. Κ. Μπαγινέτα) και τα στελέχη του Υπουργείου που πίστεψαν και στήριξαν στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποβληθείσα πρόταση τεκμηρίωσης από μέρους μου. Η εξέλιξη αυτή αποκαθιστά το αυτονόητο για την περιοχή του Βοΐου δίνοντας τις ίδιες ευκαιρίες με τους γειτονικούς οικισμούς.

Το μήνυμα συνεχίζει να είναι διαχρονικό και αποτυπώνει τη μέριμνα της Κυβέρνησης για κάθε γωνιά της χώρας μας: βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε, δρούμε και φέρνουμε αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών.

 

 

Κοζάνη, 11/12/2020

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοιραστείτε την είδηση