Γιώργος Χιωτίδης: Απάντηση στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης- ” Μας είναι γνωστό ότι στο νοσοκομείο, όπως και σε κάθε νοσοκομείο, δραστηριοποιούνται άτυπες ομάδες που προωθούν υλικά συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις. Υποχρέωσή μας είναι να προσπαθούμε συστηματικά να αποδυναμώνουμε τέτοιους θύλακες διαφθοράς”

3 Min Read

Στο διαδίκτυο και τοπική ιστοσελίδα «διέρρευσε» ανακοίνωση του Δ.Σ. του συλλόγου των εργαζομένων του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου έχει βεβαίως το δικαίωμα να εκφράζεται όπως επιθυμεί. Υποτίθεται ότι καθήκον της είναι να προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων με αυτονομία και ταξική μεροληψία και, εφόσον αυτό συμβαίνει, είμαστε σύμμαχοι, στο μέτρο βεβαίως που μας αναλογεί και όσο μας επιτρέπεται, με δεδομένες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, τους περιοριστικούς όρους που μας επιβάλλονται και τον θεσμικό μας ρόλο. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθεί ότι ναι μεν έχει λόγο, βαρύνουσας σημασίας και κρίσιμο πολλές φορές, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα θεσμοθετημένα όργανα του νοσοκομείου, αλλά δεν πρόκειται να συνδιοικήσει.

Οι τελικές αποφάσεις και η σχετική ευθύνη για κρίσιμα ζητήματα ανήκουν στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στον διοικητή και τους υποδιοικητές, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας, σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό του νοσοκομείου, τον υπαλληλικό κώδικα και τη σχετική νομοθεσία. Αν έχει μάθει διαφορετικά μέχρι σήμερα καλό είναι να ξεμάθει. Αν επιθυμεί να παίξει το ρόλο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ταυτισμένη με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, της διαμηνύουμε ότι δεν θα την παρακολουθήσουμε. Αν άλλα λέμε και άλλα σκοπίμως κατανοεί, λόγω πολιτικής μισαλλοδοξίας, καλό είναι οι συναντήσεις μας να είναι επίσημες και με πρακτικά, ώστε να υπάρχει και λογοδοσία και διαφάνεια. Αν, τέλος, συνεχίσει να απαξιώνει και να λοιδορεί τις προσπάθειες της διοίκησης αλλά και, κυρίως, συκοφαντικά να προεξοφλεί τις διαθέσεις της, ας προσέξει μήπως οι απλοί εργαζόμενοι σύντομα αντιληφθούν από ποιους εκπροσωπούνται και ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετούν, ας προσέξει μήπως και καταδειχθεί ότι στο όνομα της ισονομίας και ισοπολιτείας αποκρύπτονται οι πραγματικές προθέσεις που δεν είναι άλλες από τη βόλεψη ημετέρων, ας προσέξει μήπως γίνει φανερό ότι δεν εκπροσωπεί τους από κάτω, αλλά επιδιώκει εξουσία και μάλιστα πιο αλαζονική και από την εκάστοτε επίσημη που υποτίθεται ότι, σύμφωνα και με τις καλύτερες παραδόσεις του εργατικού κινήματος, θα έπρεπε να αντιμάχεται.

- Advertisement -

Μας είναι γνωστό ότι στο νοσοκομείο, όπως και σε κάθε νοσοκομείο, δραστηριοποιούνται άτυπες ομάδες που προωθούν υλικά συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις. Υποχρέωσή μας είναι να προσπαθούμε συστηματικά να αποδυναμώνουμε τέτοιους θύλακες διαφθοράς. Αυτό επιβάλλει η χρηστή διοίκηση. Πολλοί εργαζόμενοι είναι αρωγοί στην εν λόγω προσπάθεια και ταυτόχρονα συμβάλλουν θετικά στον εξορθολογισμό του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με όλους αυτούς έχουμε τις ίδιες επιδιώξεις και βεβαίως δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην διεκδίκηση από τη μεριά τους δίκαιων και ώριμων αιτημάτων.

      Για τη διοίκηση

   Γιώργος Χιωτίδης

 Διοικητής του Γ.Ν. «Μαμάτσειου – Μποδοσάκειου»

Μοιραστείτε την είδηση