Γνωστοποίηση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

1 Min Read

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης πρόκειται να εκδώσει τον 22ο τόμο του περιοδικού «Δυτικομακεδονικά Γράμματα» για την προβολή του έργου Δυτικομακεδόνων και άλλων συγγραφέων, το οποίο αναφέρεται στη Δυτική Μακεδονία (επιστήμες, τέχνες, γράμματα κ.α.).
Επειδή οι ευρισκόμενοι στη διάθεση των επιμελητών της έκδοσης κατάλογοι συγγραφέων, πρέπει να χαρακτηρίζονται από πληρότητα στοιχείων, παρακαλούνται οι ανωτέρω συγγραφεία να θέσουν υπόχη του Συνδέσμου κάθε έργο τους με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο συγγραφέα (Επώνυμο, όνομα, αρχικό πατρώνυμο)
Τίτλος έργου
Περιεχόμενο (αν ο τίτλος δεν είναι δηλωτικός αυτού)
Έκδοση από (εκδοτικός οίκος ή φυσικό/ά πρόσωπο/α)
Τόπος – Έτος έκδοσης
Τα στοιχεία συγγραφέων, σεσ ηλεκτρονική μορφή, που θα αποσταλούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017, θα συμπεριληφθούν στον 22ο τόμο.
Σημ. Σε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων του ενός τίτλων, παρακαλούνται οι συγγραφείς να κατατάξουν τα έργα τους κατά αύξουσα χρονολογία έκδοσης.

Μοιραστείτε την είδηση