Γρεβενά: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”

2 Min Read


Στην περιοχή των Γρεβενών και συνακόλουθα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όπως και στη γειτονική Αλβανία η εκτροφή αιγοπροβάτων αποτελεί μια από τις κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.
Μια δραστηριότητα όμως που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τόσο οικονομικής βιωσιμότητας, όσο και ζωοτεχνικά.
Αυτά και πολλά άλλα έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε παράλληλη συνεργασία με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα από το αρμόδιο υπουργείο και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Αυτός είναι και ο στόχος του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off) σήμερα 25/5 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, η πρώτη συνάντηση στελεχών και εταίρων του προγράμματος, οριοθετώνταs ουσιαστικά και την έναρξη του έργου.
Εταίροι του προγράμματος είναι:
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Επικεφαλής εταίρος)
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• Agricultural University of Tirana-Faculty of Veterinary Medicine(AL)
• Regional Development Agency 4 (AL)
Ως περιοχές εφαρμογής, του έργου ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, ενώ στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν:

1) Επιδημιολογική και χωρική ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με ασθένειες που προκαλούν τη μείωση της παραγωγικότητας των εκτροφών.
2) Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τον κτηνιατρικό έλεγχο των ασθενειών και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων με πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση τουλάχιστον σε 60 ελληνικές κτηνοτροφίες μονάδες.
3) Κατάρτιση και εκπαίδευση του συνόλου των τοπικών κτηνιάτρων και του προσωπικού των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής στις καινοτόμες εφαρμογές.
Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κτηνοτροφικού τομέα μέσω:

- Advertisement -

 Περιορισμού των απωλειών του ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες
 Αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων κατά 20-30%
 Στοχευμένης-ελεγχόμενης εφαρμογής κτηνιατρικών φαρμάκων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή ασφαλών για τον καταναλωτή προϊόντων γάλακτος-κρέατος και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 631.136 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, εθνικούς πόρους Ελλάδας και Αλβανίας, ενώ η διάρκειά του είναι δύο χρόνια.

Μοιραστείτε την είδηση